מכון דשא מכון דשא - דמותה של ארץ

אירועים

תאריך האירוע מידע נוסף
יולי 2017
10/07/2017

הועידה השנתית למדע ולסביבה. כנס של האגודה הישראלית לאקולוגיה ומדעי הסביבה

צוות מכון דש"א יציג הרצאות בנושאים: ממשקים חקלאיים תומכי מגוון ביולוגי, אתרים חיוניים לשמירת טבע, ניטור חומרי הדברה כבסיס להסכמות בממשק חקלאות וקהילה
יוני 2017
29/06/2017

הזמנה ליום עיון לציון 10 שנים לספר האדום לצמחים בסכנת הכחדה בישראל

יום העיון ייערך ב- 29.06.2017 באוניברסיטת ת"א
6/06/2017

צוות חשיבה חקלאות תומכת סביבה

מפגש צוות אגרו אקולוגיה מס' 4 יתקיים ב-6 ליוני 2017 9:30-12:30 באוניברסיטת תל אביב.
מאי 2017
9/05/2017

כנס הקיימות השנתי

אתגרי הקיימות בניהול המרחב העירוני והכפרי.
09/05/2017 ,המכללה האקדמית אחוה
אפריל 2017
3/04/2017

הכנס הישראלי הראשון לשמירת טבע, קמפוס שדה בוקר, אוניברסיטת בן גוריון

אנשי דש"א יציגו 3 הרצאות בכנס, בנושאים: אתרים חיוניים לשימור מגוון ביולוגי; ממשקים חקלאיים תומכי מגוון ביולוגי; ויחידות אקולוגיות בנגב.
מרץ 2017
23/03/2017

כנס עסקים ואחריות תאגידית בנושא המגוון הביולוגי

המגוון הביולוגי והמערכת העסקית נשענים אחד על השני,
בואו להוביל יחד חשיבה עסקית מתקדמת המשלבת את הטבע והכלכלה.
מיקום המרכז האקדמי למשפט ועסקים, רמת גן
ינואר 2017
10/01/2017

כנס מחקרי מפ"ק, קק"ל; בית דגן

צוות דש"א יציג את המחקר: פיתוח מתודולוגיה לאומדן הערך של שירותי נופש בשטחים פתוחים
3/01/2017

צוות חשיבה חקלאות תומכת סביבה

מפגש שני של צוות החשיבה. יוזמה משותפת של האגודה הישראלית לאקולוגיה ומכון דש"א.
דצמבר 2016
26/12/2016

שלחן עגול למרחב הכפרי המשתנה במסגרת הכנס השנתי של האגודה הגיאוגרפית, אוניברסיטת תל אביב

צוות דש"א יציג ממצאי ביניים ממחקר בעבודה: ניטור חומרי הדברה באוויר כבסיס להסכמות בממשק חקלאות קהילה
פברואר 2016
22/02/2016

מפגש דיון - מדיניות מיסוי ושמירת ש"פ

מיקום בניין מאגרים גנטים, רח' קלאוזנר (מול שער 14) בכיתת המוזיאון בקומת המרתף. אוניברסיטת תל אביב.
מארגן האירוע מכון דש"א
 
בניית אתרים