מכון דשא מכון דשא - דמותה של ארץ

החלטות הקרן לשמירה על שטחים פתוחים 1/1/2014

 
הנהלת הקרן לשמירה על שטחים פתוחים אישרה בישיבתה ביום 01/01/2014 הקצאה של 67.4 מיליון ₪ ל-32 פרויקטים לשמירה וטיפוח של שטחים פתוחים בישראל.
(זאת בנוסף ל-32.19 מיליון ₪ שאושרו בשלב הפיילוט בחודש מאי 2013)

 בקול הקורא הנוכחי הוגשו לקרן כ-150 פרויקטים, 50 מהם נופו בשל אי עמידה בתנאי הסף. צוות מכון דש"א למד את הפרויקטים שהוגשו, וכן את חוות הדעת האקולוגית שנערכה לכל אחד מהם, והעלה  לדיון בהנהלת הקרן עקרונות משלימים לבחינת הפרויקטים ובהם:

• חוות דעת אקולוגית – במידה שייקבע כי עולה חשש לפגיעה מהותית בטבע, הפרויקט יידרש לדיון מקדים והמלצה של הצוות המכין טרם הבאתו לאישור ההנהלה. החלטה זו התקבלה בעקבות הערתנו כי לא יעלה על הדעת שהקרן לשמירה על שטחים פתוחים תאשר פרויקטים אשר פוגעים בשטחים הפתוחים ובסביבה.

• פרויקטים בתחום השטחים העירוניים הבנויים לא יתוקצבו ע"י הקרן.

• פרויקטים שעיקרם שיקום מחצבות / שיקום או טיפול במטמנות / ניקוז ללא שיקום אקולוגי/ מבנים – לא ימומנו על ידי הקרן , אלא במקרים מיוחדים, מאחר וקיימות קרנות והקצאות ייעודיות למטרות אלה (קרן מחצבות, קרן הניקיון, ותקציבים לניקוז).

הפרויקטים שאושרו במהלך 2013 כוללים:
רכישת שטחים בשמורות טבע, שיקום נחל חוה במזרח מצפה רמון, הכנת תכנית אב לשיקום אגני בנחלי שורק-לכיש, תכנון מסדרון אקולוגי בתחומי בנימינה-גבעת עדה, פתיחת מסדרונות אקולוגיים לצרכי מעבר של חיות בר, שימור עטלפי חרקים בחמת גדר ועוד.

חלוקת התקציבים לפרויקטים נעשתה בהתאם לחמישה סעיפי תקציב, כאשר כל פרויקט קיבל תקציב מקסימלי של 6 מיליון ₪.

בתחום הסקרים (איסוף, ניתוח והצג מידע אודות השטחים הפתוחים) המתוקצב ב-2-5% מתקציב הקרן, הוחלט, על פי הצעה שהיינו שותפים לגיבושה, שהסקרים יחולקו ל-3 רמות:
1) סקר אזורי כולל 
2) סקר מתחם מפורט
3) סקר ממוקד מפורט. 

 70% מתקציב הסקרים יוקצה לסקרים מסוג 1 ו-2. דיון נוסף יתקיים בסקרים המשתייכים לקטגוריה השלישית.

>>מסמך רשמי בנושא החלטות הקרן<<

>>הסבר על הקרן לשטחים פתוחים<<


 

רשימת פרויקטים שאושרו בינואר 2014 בתחומי הביצוע והתכנון  רשימת פרויקטים שאושרו בינואר 2014 בתחומי הביצוע והתכנון
הדפסשלח לחבר
 
בניית אתרים