מכון דשא מכון דשא - דמותה של ארץ

סיכום ישיבת קרן קטחים פתוחים - יולי 2015

סיכום ישיבת קרן שטחים פתוחים מתאריך 19/7/15
לאישור הפרויקטים שיתוקצבו במסגרת קול קורא 2015

לקול הקורא הוגשו 173 בקשות ע"י 128 גופים:
119 תיקי ביצוע ו-54 תיקי תכנון. 39 פרויקטים נפסלו בגין אי עמידה בתנאי סף, כך ש-134 פרויקטים הובאו לדיון, והתקציב לחלוקה היה 64.3 מלש"ח.

לפני הישיבה העברנו נייר עמדה מסודר לכל חברי הנהלת הקרן במטרה לדחות פרויקטים שאינם ראויים ולקדם פרויקטים חשובים – כולל ערעור ביחס לציון שניתן לחלק מהפרויקטים, לסעיף התקציבי שאליו סווגו, לשקלול הערות האקולוג ועוד. כך למעשה הגענו לישיבה מוכנים היטב, הרבה מעבר לשאר הנוכחים.

המגמה בישיבה הייתה לחלק את התקציב לכמה שיותר פרויקטים, כך שיותר פרויקטים קיבלו תקצוב, אבל בסכומים מופחתים.

כתוצאה מכך פרויקטים חשובים קיבלו רק חלק מהתקציב שביקשו כגון שביל סובב כנרת (400 במקום 800 אלש"ח), ושני פרויקטים של המשרד להגנת הסביבה: שיקום חולות פלמחים (מליון ₪ במקום 1.9 מלש"ח). תכנית אב למסדרון האקולוגי המזרחי בין כביש 65 למודיעין (500 במקום 750 אלש"ח).

נושא מרכזי בדיון היה תקצוב של רשויות פריפריאליות חלשות. הלך הרוח היה לתת להן מימון גם אם קיבלו ציונים נמוכים יותר מפרויקטים אחרים. כך אושרו פרויקטים בדימונה (2 מלש"ח לטיפול במצבורי פסולת בתנאי שיובטח שלא מדובר באזור המיועד לבנייה), לקייה (200 אלש"ח לתכנון פארק עירוני), וכן פרויקטים בערד, אופקים, חורה ומסעדה – חלקם בניגוד לדעתנו.

גם רשויות עירוניות חלשות במרכז זכו למימון, על אף שהגישו פרויקטים בעייתיים. למשל רמלה, שהגישו 'מסדרון אקולוגי' שעובר בלב השטח הבנוי של העיר ואין בו שום דבר אקולוגי. וכן, פרויקט ארכיאולוגי בלב השטח הבנוי של ירושלים ("דרך ירושלים הקדומה") שאושר בטיעון ש'לא נוגעים בירושלים'.

במקביל, יש לא מעט פרויקטים חשובים שלא קיבלו מימון הפעם – זאת על אף ניסיונתנו לקדם פרויקטים אלה. נצטרך ללחוץ שיאשרו אותם בפעם הבאה: תכנון שמורת טבע מלחה וחוף נווה ים, תכנית אב אקו תיירותי ורב תחומי של עמק נחל שורק, יצירת מרחב ירוק ורציף באגן נחל הירקון, נחל רובין (שפך נחל שורק), החולה שלב ב'.

כאמור, יש עוד מקום רב לשיפור. אבל הצלחנו גם להגיע למספר הישגים:

1. תקצוב פרויקט שהוכן ע"י אורית סקוטלסקי והוגש ע"י משרד החקלאות בנושא הרחבת רצועות נחל לצורך שיקום הידרולוגי ואקולוגי של נחלים באגנים חקלאיים. מדובר בפרויקט פיילוט בשלושה נחלים, שנעשה בשיתוף פעולה עם רשויות הניקוז הרלוונטיות וישמש כדגם לניהול נכון של שטחים פתוחים בצידי נחלי הארץ. הפרויקט תוקצב ב-600 אלף ₪ (מתוך 850 אלף ₪ שהיו כלולים בבקשה), זאת בעקבות לחץ מסיבי שהפעלנו, ועל אף שלא היה כלול בהמלצות התקצוב של הצוות המכין.
2. תקצוב ארבע תכניות אב לשטחים פתוחים של מועצות אזוריות– הערנו שראוי שהקרן תתמוך במהלך של המועצות האזוריות להכנת תכניות אב לשטחים פתוחים. בהתאם לזאת אושרו תקציבים להכנת ארבע תכניות אב – רמת נגב, גלבוע, מרום הגליל וגליל תחתון, על אף שלא היו כלולים בהמלצות התקצוב של הצוות המכין. כל תכנית קיבלה 300 אלש"ח ורמת נגב 400 אלש"ח.
3. ירד תקצוב לרמ"י באזור נופש מטרופוליני רחובות נס ציונה – הערנו שמן הראוי שרמ"י יישאו בעלות כולה או לפחות חציה. בעקבות זאת בוטל התקצוב לפרויקט זה ונשאר מימון לפרויקט נוסף שרמ"י הגישו לרצועת הנופש במחוז ת"א.
4. הפחתת הסכום למזכרת בתיה – מדובר בהקמת נחל מלאכותי כפארק עירוני. לא הצלחנו לפסול את הפרויקט לחלוטין כפי שרצינו אך התקציב שלו צומצם.
5. נכנסו תנאים לתקצוב נחל נון ובריכת החורף במרום הגליל – שני הפרויקטים זכו לתקצוב, בכפוף למילוי תנאים שביקשנו, בעקבות הערות של שרה ואורית. מרום גליל –התחייבות מקורות להפסקת הזרמת מי שטיפת מסננים למאגר דלתון כתנאי לאישור הפרויקט. נחל נון - תקצוב הפרויקט יותנה בכך שימנעו עבודות חישוף ופיתוח בבריכה העתיקה באזור הנביעה,
6. במקרים נוספים כגון שיקום מקוה מים בו מצויים פרטים של עגול לשון שחור גחון ושיקום אקולוגי של בריכות דגים נטושות בכינרת התקבלה בקשתנו לליווי אקולוגי לפרויקט

לקראת הקול הקורא הבא נערך ליישום המלצותינו אל מול הנהלת הקרן. ובהן:

• העדפת פרויקטים בעלי ראייה רחבה על פני פרויקטים נקודתיים – חשוב לתת ביטוי בניקוד לפרויקטים בעלי ראייה אגנית או אזורית רחבה, שיש להם השפעה על שטחים פתוחים נרחבים, על פני פרויקטים נקודתיים שההשפעה שלהם מקומית.
• תקצוב פרויקטים שאינם זוכים לשיתוף פעולה מערכתי – 20% מהציון של כל פרויקט נובעים מקיומם של שיתופי פעולה מערכתיים ומימוניים. אולם, פעמים רבות דווקא פרויקטים שאינם מקבלים תקצוב מגורמים אחרים הם אלה שהכי זקוקים לתמיכת הקרן. על כן, יש לתקצב פרויקטים חיוניים, אשר עומדים במטרות הקרן וקיבלו ניקוד גבוה בשאר הסעיפים, גם אם אינם מקבלים מימון מגופים אחרים.
• תקצוב נוסף לפרויקטים בתחום תכנון - כשליש מהפרויקטים שהוגשו (44 פרויקטים) הם בתחום תכנון, אבל ע"פ המלצת הצוות המכין רק 23% מהם יתוקצבו. זאת משום שמרבית התקציב מופנה לפרויקטים בתחום ביצוע ורק 8-12% לפרויקטים בתחום תכנון. לכן מוצע להעלות את תקציב סעיף תכנון ע"י העברת תקצוב עודף מסעיפים אחרים וכן על חשבון סעיף תועלת הציבור. לחלופין, ניתן להעביר פרויקטי תכנון העוסקים בעיקר בשבילים וכו' לסעיף תועלת הציבור.
• תקצוב נוסף לפרויקטים בסעיף נחל וסביבתו – כשליש מהפרויקטים שהוגשו (29 פרויקטים) מתאימים לסעיף נחל וסביבותיו, בעוד שרק 31% מהפרויקטים זוכים כרגע לתקצוב. לפיכך  ההצעה של הצוות המכין להעביר לסעיף זה תקצוב עודף מסעיפים אחרים היא ראויה. כמו כן, ניתן להעביר תקציב מסעיף תועלת הציבור לסעיף נחל וסביבותיו שכן פרויקטים רבים בסעיף זה נועדו לתועלת הציבור ("שימור וטיפוח אזור נחל וסביבתו, לרבות...נופש בחיק הטבע, הנגשה ושבילים..."). לחלופין ניתן להעביר פרויקטים מסעיף נחל וסביבתו לסעיף תועלת הציבור.

בנוסף לכך התקיים דיון בערר שהגישה בינת שוורץ על החלטת הקרן לתמוך ביוזמה שלנו להקים פורטל אינטרנטי לשטחים פתוחים (גם כאן מתוך הגישה הידועה: "חוסר מידע הוא כוח"). הייתה לנו הצלחה חלקית בכך שמנענו (בינתיים) החלטה עד לאחר דיון בצוות שיגבש המלצה.

יואב שגיא וענת הורוביץ הראל  

הדפסשלח לחבר
 
בניית אתרים