מכון דשא מכון דשא - דמותה של ארץ

אודות היחידה

אודות יחידת הסקרים

גידול האוכלוסייה בישראל, יחד עם העלייה ברמת החיים, מביאים לתהליך מתמיד של התמרת שטחים פתוחים לבנויים – עובדה המחייבת תכנון בר-קיימא, מושכל וקפדני של משאב הקרקע בהתבסס על מידע מהימן על ערכי השטח.

יחידת הסקרים נותנת מענה לצורך חשוב זה, תוך פיתוח שפה משותפת בין אנשי המדע: אקולוגים, בוטנאים, זואולוגים, גיאולוגים, ארכיאולוגים וכו' – המספקים את המידע מהשטח, לבין אנשי מערכת התכנון: מתכננים בגופים ציבוריים ופרטיים, חברי וועדות תכנון, עובדי מדינה וכד' – שנדרשים להשתמש במידע בצורה מושכלת בתהליכי קבלת ההחלטות.

הליך ביצוע הסקר וההערכה של השטחים הפתוחים, כולל איתור וסיווג של שטחים חשובים לשימור וזיהוי מאפיינים חשובים של ניהול וממשק בשטחים המיועדים להישאר פתוחים.

 הסקרים יכולים להתבצע במספר רמות מרחביות: ברמת המחוז, ברמת האזור (למשל עבור מועצה אזורית), וכן סקרים פרטניים שנועדו לגבש דרכי ממשק לשטחים ספציפיים (כגון נחלים), או לטיפול בנושאים ממוקדים (דוגמת מיני צמחים אנדמיים בסכנת הכחדה). נערכו גם עבודות העוסקות בבתי-גידול ספציפיים (כמו סקר הכורכרים הדרומיים וסקר חולות מישור החוף). יחידת הסקרים אחראית כיום גם על ביצוע תכנית הניטור של הצומח במסגרת המארג – התכנית הלאומית להערכת מצב הטבע בישראל.

האזורים לעריכת סקרים נקבעים על-פי הערכת לחצי הפיתוח החזויים בהם- נערכים סקרים באזורים הנחשבים כמאוימים על ידי פיתוח. לאחרונה החלו מועצות אזוריות רבות בהליך הכנת תכנית לשטחים פתוחים, כאשר בסיס המידע לתהליך זה הינו סקר טבע ונוף. יחידת הסקרים של מכון דש"א נרתמת לסייע למועצות האזוריות בתכנון ובביצוע מהלך חשוב זה.


 

 
בניית אתרים