מכון דשא מכון דשא - דמותה של ארץ
סובב עיר כרמל: סקר משאבי טבע ונוף
חוה להב, גיא ניזרי, רן גולדבלט
ספטמבר,2008

תאריך הפקה
אלול תשס"ח - ספטמבר 2008

קנ"מ עריכת הסקר
1:5,000גבולות הסקר

עיר הכרמל וטבעת שטחים פתוחים המקיפה אותה, בשטח כולל של 27 קמ"ר.


רקע ומטרות העבודה

הכרמל הוא מכלול משאבי טבע, נוף ומורשת, רצף פתוח המקיים מערכות אקולוגיות מורכבות ומגוונות, מהווה אבן שואבת לחובבי טבע ולכלל הציבור בארץ, אך גם ליזמים וגורמי פיתוח למיניהם.
לחצי פיתוח, איומים, פגיעות ישירות ועקיפות במשאבי הטבע והנוף הם מעשה יום יום.

עיר הכרמל במרכזו של הכרמל והשטח הפתוח המקיף אותה היא אחד ממוקדי החיכוך בין שימור לפיתוח.

מטרות העבודה:
1. הצגת מצאי משאבי הטבע סביב עיר הכרמל.
2. אפיון והערכה של משאבי הטבע .
3. הגדרת האזורים החשובים לשימור מהיבטים אקולוגיים ונופיים- והצגתם במפות ערכיות נושאיות ואינטגרטיביות.
4. יצירת כלי שיוכל לשמש את הגופים הסביבתיים ומוסדות התכנון בקבלת החלטות תכנוניות ומימשקיות בנוגע למרחב.


סיכום ועיקרי הממצאים

סובב עיר הכרמל ברובו הוא שטח חשוב לשימור בשל  הטופוגרפיה החריפה, מגע בין טיפוסי מסלע שונים, חורשים מגוונים בעלי הרכב מינים מיוחד ועשיר, יערות רב-שכבתיים שקומתם העליונה אורן ירושלים טבעי, שיחיות של רתמה קוצנית, נוכחות גבוהה של אלון תולע, צומח מצוקים, מדשאות של כריך אפרפר, עצים בולטים בנופם ובגודלם, ריכוזי סחלבים ומרבדי פריחה, גופי מים המשמשים אתרי השרצה של סלמנדרות, בסיס קיומם של מיני זוחלים, עופות ויונקים.,

מיקומו של השטח בראשם של רוב אגני הניקוז הגדולים של הכרמל מגביר את השפעת הפעילות בו על חלקים נרחבים של הכרמל.

השטח נצפה היטב מנקודות תצפית בכרמל ומחוצה לו, ממסלולי טיול  ומצירי תנועה.
למרות הנגיסות הבוטות הנמשכות בשטח הפתוח (בנייה, פריצת דרכים, הכשרות קרקע כבדות, כריית אדמה וסלעים, כריתות והצתות) ראוי למנוע כל תוכנית של הרחבת בינוי והעברת תשתיות שאינם צמודי דופן.

עיר הכרמל מושכת אליה ציבור מטיילים ובעיקר מבקרים (קונים) מכל הארץ.
עידוד מושכל ותכנון נכון יכול להפוך אותה לבסיס יציאה לטיולים בפארק הכרמל ובכרמל בכלל, ולספק שרותי תיירות (לא רק קניות). 
מהלך כזה יכול להפוך את התיירות לגורם כלכלי משמעותי בישוב וככזה עשוי לחזק את הזיקה של תושבי העיר לנושא שימור משאבי הטבע הנוף והמורשת.

פיתוח מושכל בתחומה של עיר הכרמל יאפשר צמצום לחצי הפיתוח על שטחים אחרים בפארק.

לגלריית מפות הסקר


* שכבות המידע המופיעות באתר במסגרת סקר זה אינן כוללות את שכבות הגריד (כגון שכבת הרצף). לקבלת שכבות אלה ניתן ליצור קשר בכתובת המייל: ran@spni.org.il או בטלפון 03-6388703.
להורדת חוברת הסקר  להורדת חוברת הסקר
להורדת מפות הסקר  להורדת מפות הסקר
להורדת שכבות המידע  להורדת שכבות המידע
אזור הסקר
חוברת הסקר
 
בניית אתרים