מכון דשא מכון דשא - דמותה של ארץ
סקר דרום הגליל המערבי
אוקטובר,2012

תאריך הפקה
אוקטובר 2012 – תשרי תשע"ג

קנ"מ עריכת הסקר
1:5,000


גבולות הסקר

גבולות הסקר נקעו עפ"י אגני הניקוז של הנחלים געתון, בית העמק ויסף.

גבול מזרחי: גבול מזרחי של אגני הניקוז. בקירוב, קו מעלות-כפר ורדים-תפן-כסרא-חרשים-חלוץ-לבון

גבול מערבי: חוף הים התיכון

גבול צפוני: גבול צפוני של אגן נחל געתון. בקירוב, לאורך כביש עכו-מעלות (כביש 89).

גבול דרומי: קו הגבול הדרומי באגני הניקוז של הנחלים בית העמק ויסף, לאורך מתלול צורים.


רקע ומטרות העבודה

הגליל המערבי הוא אזור ייחודי בנוף הארץ. הוא חרוץ על ידי נחלים גדולים שזורמים ממרכז הגליל העליון, עד לים. בנחלים אלה זרמו בעבר מים רבים ובחלקים שלהם ישנה זרימה גם כיום. בנוסף למעיינות והנחלים יש באזור נופי צומח וחי מגוונים, מצוקים ועוד תופעות טבע מיוחדות. מורשת האדם הותירה בו מבצרים גדולים ושרידי יישוב וחקלאות רבים, שחלקם שמורים במצב מצוין. המורשת ההיסטורית יצרה בגליל פסיפס של קהילות שונות שיוצרות גם היום דפוסי התיישבות ייחודיים. תחום הסקר נבחר בגלל מספר סיבות:

  • חלקו הצפוני של הגליל המערבי מקבל יותר התייחסות ציבורית עקב השמורות הגדולות ואתרי הטיול והנופש החשובים שנמצאים בו, בעיקר באגני הניקוז של הנחלים כזיב ובצת. החלק הדרומי מוכר פחות וההתייחסות התכנונית אליו הייתה עד כה מצומצמת יותר.
  • האזור הדרומי הוא דינאמי ומתפתח ומתחוללות בו פעולות פיתוח נרחבות כגון הרחבת ישובים, פריצת כבישים חדשים, תשתיות חקלאיות ואחרות ועוד.
  • לא נערך בעבר סקר טבע ונוף מקיף באזור זה.

לסקר מספר מטרות:

  • הצגת מצאי השטחים הפתוחים באזור, על עולם הטבע, ערכי הנוף ומורשת האדם שמצויים בו.
  • הערכת מצבם וחשיבותם של תאי שטח שונים לשיקום, טיפוח ופיתוח.
  • לתת כלי בידי מתכננים וגופי שמירת טבע ונוף, בבואם לקבוע עדיפויות לשימור או לפיתוח.
  • לספק רקע לניהול ממשקי של שטחים פתוחים באופן שישמור על ערכי הטבע שבהם.

מכלול נתוני הסקר מספק נתונים "מהשטח" בשפה ובכלים ממוחשבים המתאימים למתכננים, כולל הערכה של רצף השטח הפתוח בעזרת מודל מרחבי ממוחשב ומפות ערכיות משולבות. הסקר מומן ע"י קרן גלילאו.


סיכום ועיקרי הממצאים

נוף: תחום הסקר מתחלק לשתי חטיבות נוף: חוף והר. חטיבת החוף הינה חקלאית, מיושבת ומישורית ברובה עם רכס כורכר בסמוך לחוף. חטיבת ההר מגוונת ומתחלקת לארבע תת חטיבות נוף (ממערב למזרח): גבעות הקרטון, המתלולים בהם עוברים ערוצי הנחלים העמוקים וביניהם שלוחות אחידות ומתונות יחסית, במת ההר באזור הגבוהה ביותר אשר גובל באגן הניקוז של נחל כזיב ושקע מעלות המצוי סביב העיר מעלות-תרשיחא. שילוב תת חטיבות אלו עם אגני הניקוז יוצר את יחידות הנוף המהוות את יחידת הבסיס לסקר הנוף.

צומח:43% מתחום הסקר הינם טבעיים. אופי הצומח מגוון ביותר מבחינת הרכב המינים, צפיפותם וגובהם. החורש הים תיכוני על מופעיו השונים תופס חלק נכבד מתחום הסקר ומצוי בשני שליש מתוך כלל השטחים הטבעיים, בעיקר מעל קו 200 מ' מעל פני הים. אלון המצוי, בר זית בינוני וחרוב מצוי הינו שלושת מיני העצים הבולטים. הגבעות הקרטוניות אשר מחברות בין מרזבת החוף לאזור ההררי מאופיינים בצומח נמוך יותר של שיחיות ובתות, שלושת המינים הבולטים הם קידה שעירה, סירה קוצנית ואלת המסטיק. בתי גידול מיוחדים אשר מצויים בתוך שטח הסקר הינם בתי גידול של: מצוקים, טרשים, חופים, כורכרים ושולי נחלים. 11% משטח הסקר הם שטחים בשליטת קק"ל אשר מאופיינים בגיוון רב ממספר בחינות בהם: הרכב המינים הנטועים והטבעיים, אחוז הצומח הטבעי, גודל השטח, מרחק משטח נטוע סמוך, צפיפות המינים הנטועים וכו' חלק ניכר מהאזורים הטבעיים עומדים בפני לחצים רבים מצד האדם, בעיקר באזורים הסמוכים לישובים. ההפרות העיקריות שנמצאו בתחום הסקר הינם הכשרות קרקע, שריפות, אתרי פסולת פיראטיים ורעייה. כרמי הזיתים בהם נשמרה שיטת החקלאות המסורתית תופסים 15% משטח הסקר ראויים להתייחסות מיוחדת מכוון שמדובר בגידול חקלאי אקסטנסיבי המאופיין בהתערבות מינימלית ובחלקות קטנות ושטחי שוליים רבים המאפשרים קיום חלקי של מערכות אקולוגיות בתוך שטחי הכרמים. החקלאות האינטנסיבית בשטחי הסקר נמצאת בעיקר במרזבת החוף.

מיני צמחים נדירים: בתחום הסקר נמצאו 600 אתרים בהם מינים נדירים או אדומים, זהו מספר גבוהה במיוחד של אתרים המעיד על מורכבותן וייחודן של מערכות הצומח בתחום הסקר.

רצף שטחים פתוחים: בדיקת רצף השטח הפתוח מלמדת על מספר מגמות: אף על פי שחלק ניכר משטח הסקר הינו טבעי, רצף השטחים הפתוחים בתחום הסקר מאופיין בקיטוע רב הנגרם כתוצאה מצפיפות היישובים והכבישים. ריכוז של רצף שטחים פתוחים מצויים בחלקם המזרחי של הנחלים געתון ויחיעם וכן ריכוז נוסף של שטחים פתוחים חקלאיים באזור הדרומי של מרזבת החוף, ממערב לגוש הישובים ג'וליס-אבו סנאן-כפר יסיף. בתחום הסקר מצויים מספר צווארי בקבוק המחברים רצפים של שטחים פתוחים , ישנה חשיבות עליונה לשמירה על אזורים אלו המהווים גשר אקולוגי.

לאחר פרסום הסקר יופק מסמך המלצות על רקע תמ"מ 2.9 לאור ממצאי הסקר בשיתוף גופי תכנון שונים.

ניתן להוריד מצגת המתארת את תהליך יצירת הסקר וכן את ממצאיו העיקריים.


חוברת הסקר  חוברת הסקר
שכבות הסקר  שכבות הסקר
אזור הסקר
חוברת הסקר
 
בניית אתרים