מכון דשא מכון דשא - דמותה של ארץ
סקר יער חוף הכרמל
עוזי שמיר, עמית מנדלסון ודר' דבורה שיצר. הסקר נערך ביוזמת ובמימון קק"ל - אגף תכנון ומרחב צפון
יוני,2013

תאריך הפקה
יוני 2013

קנ"מ עריכת הסקר
1:10,000

גבולות הסקר

תחום הסקר כולל חלק ניכר מהכרמל הנמוך במערבו ואת שולי קער מנשה במזרחו.
הגבול הצפוני: מערבו של מתלול נחל מערות, בצפון מזרח התפר בין הכרמל התיכון לכרמל הנמוך (שאינו תמיד ברור ומובהק בשטח) . השוליים הצפוניים והמזרחיים של בקעת מהר"ל ונחל מהר"ל תיכון.
הגבול המזרחי: כביש 672  - אליקים דליית אל כרמל, אשר כמעט חופף באזור זה את קו פרשת מים הכרמלילת בין הערוצים המתנקזים מזרחה אל עמק יזרעאל לקישון לבין הערוצים המתנקזים  מערבה אל חוף הכרמל.
הגבול הדרומי והדרום מזרחי: כביש 70 (פורידיס – מחלף אליקים), בחלקו העליון- הצפון מזרחי לאורך נחל תות, ובחלקו התחתון, ממערב לבת שלמה לאורך נחל דליה.
הגבול המערבי: הגבול הוא קו המגע עם מישור חוף הכרמל, ממזרח לכביש 4.
גבולות אלה תוחמים שטח של כ- 53 קמ"ר. רקע ומטרות העבודה

סקר זה עוסק בחלקו הדרום מערבי של הכרמל, שבתוכו מוגדרים שטחי יער נרחבים, הכלולים ברובם ב"יער חוף הכרמל". רובו של השטח מצוי בתחום השיפוט של המועצה האזורית חוף כרמל. הסקר בוצע ע"י יחידת הסקרים של מכון דש"א החל מקיץ 2009.
באזור הסקר מגוון של אתרים - גיאולוגיים, גיאומורפולוגיים, נופיים, בוטניים, זואולוגיים, ארכיאולוגיים, אתרי התיישבות ומורשת וביניהם שבילים ונקודות תצפית. השטח מהווה מוקד תיירות ונופש, המושך מבקרים ומטיילים רבים – ברגל, באופניים וברכב.
מאידך קיימים איומים משמעותיים על השטחים הפתוחים באזור זה: הרחבתן של מחצבות, מתקנים הנדסיים גדולים, הרחבת תחנת כוח ,העברתם של קווי תשתיות נוספים, גידור שטחים נרחבים לחקלאות והקמת בתי רשת בשטחים נרחבים.
הסקר נועד להיות כלי למתכננים ומנהלי השטחים הפתוחים לניהול רב תכליתי מיטבי של השטח ולהציג את מצב השטחים הפתוחים וערכיותם נכון לזמן עריכת הסקר.
הסקר נועד גם להוסיף רקע להחלטות ממשקיות שיביאו לשמירת מגוון בתי הגידול ומניעת שריפות באזור זה.


סיכום ועיקרי הממצאים

בבחינה כללית של המפות המשולבות ניתן לזהות מספר אזורים עיקריים בעלי ערכיות משולבת מרבית או גבוהה מאוד:
• נחל מהר"ל וסביבתו.
• בקעות שי"ר ומקורה.
• מדרונות נחל מערות.
• החלק המרכזי והצפוני של המדרונות והערוצים היורדים מערבה אל מישור חוף הכרמל.
• חלקו המרכזי של נחל גפן לאורך שתי גדותיו.
• השטחים הצמודים לנחל תות ושטחי הבתה בין מתקן חגית לבסיס אליקים.
שטחים שדורגו בערכיות בינונית ונמוכה ניתן למצוא בעיקר בסמוך ישובים ובשטחי החקלאות:
• שטחי האימונים הצפוניים של בסיס אליקים.
• חקלאות צפון מזרח עופר.
• שטחי החקלאות העוטפים את בת שלמה.
• שטחי החקלאות והמחצבות בסמוך לפורידיס ושפיה.


חוברת הסקר  חוברת הסקר
שכבות הסקר  שכבות הסקר
אזור הסקר
חוברת הסקר
 
בניית אתרים