מכון דשא מכון דשא - דמותה של ארץ
הכורכרים הדרומיים
איתן רומם ואורי רמון
אוקטובר,2001

תאריך הפקה
תשרי תשס"ב - אוקטובר2001

קנ"מ עריכת הסקר
1:10,000

גבולות הסקר

הסקר משתרע מגוש דן דרומה עד להעלמות הכורכרים במישורי הלס של צפון הנגב, באזור כיסופים. בציר מערב – מזרח הוא נמשך מהים עד לקו המגע של הקרקעות החוליות עם אזורי האלוביום והקירטון, במעבר לכיוון השפלה.
 


רקע ומטרות העבודה

רכסי הכורכר החופיים והפנימיים מהווים בית גידול ייחודי הכולל בתוכו מינים ים תיכוניים, מדבריים וחופיים. רכסי הכורכר הם גם מרכיב דומיננטי בנוף מישור החוף - הם בולטים למרחוק ונשקף מהם נוף פתוח לכיוון הים במערב ולכיוון השפלה ושדרת ההר במזרח.
למרות ערכם הייחודי, שטחי הכורכר הפתוחים במדינת ישראל הולכים ומצטמצמים - גבעות הכורכר נוחות להתיישבות ולבנייה ומהוות שטחי שוליים מבחינה חקלאית. כיוון שכך הן נכבשות על ידי הפיתוח המתקדם ועולם הצומח והחי העשיר שבהן הולך ונעלם.
כדי לשמור על ערכי הטבע והנוף שנותרו בשטחים אלה, נערך סקר ראשוני שנועד לאתר את שטחי הכורכר ולמפות את תכסית שימושי הקרקע עליהם. זאת במטרה להגדיר עדיפויות שימור ודרכים לטיפוח איכויותיהם השונות של שטחים אלה.


סיכום ועיקרי הממצאים

גבעות הכורכר במישור חוף יהודה - מבדיקה זו של תפרושת שטחי הכורכר עולה שמצפון לנחל שורק נותרו בעיקר שטחים קטנים ומקוטעים. גם באגן נחל לכיש שטחי הכורכר הטבעיים נדירים ביותר. למרות זאת, שטחים אלה הם בבחינת המועט המחזיק את המרובה: מופיע בהם מגוון בוטני נדיר הכולל מאות מיני צומח, רבים מהם אנדמיים ו/או נדירים. הרכב הצומח בהם ייחודי - משולב בהם צומח של בתי גידול יובשניים, יחד עם מרכיבים ים תיכוניים, שחסרים בשטחי הכורכר הדרומיים יותר. לגבעות הכורכר חשיבות רבה גם כשטחים טבעיים בתוך מרחב בנוי בצפיפות, שיכולים לשמש לצרכי מחקר, חינוך, לימוד ונופש בחיק הטבע.
חשוב לכן להכין תוכנית ממוקדת, רב תחומית, לשימור שטחי הכורכר הקטנים והמקוטעים באזור המיושב בצפיפות - בין אשקלון לתל אביב. בנוסף לשימור שטחי הכורכר עצמם, יש חשיבות גדולה ליצירת רשת של כתמים ומסדרונות פתוחים, שיכולים להמצא גם בשימוש חקלאי. שטחי הכורכר ישמשו במערכת כזאת גלעינים שמורים, מוקפים בשטחי חיץ ומחוברים זה לזה ברשת של מסדרונות ברוחב משתנה.

אגן נחל שקמה - באזור זה נמצא ריכוז יוצא דופן של שטחי כורכר (וקרקעות ממקור חולי) עם צומח טבעי ויערות נטע אדם. ריכוז זה נותן בידינו אפשרות לפעול ליצירת גוש שמור בעל משמעות אקולוגית ונופית רחבה - בנוסף לאיכויותיו כבית גידול ייחודי הוא מהווה חלק ממסדרון פתוח, מההר ועד לים, שיכול לשמש כמעבר טבעי להתפשטות בעלי חיים וצמחים. במסדרון זה יכולים להתפתח גם מסלולי טיול המבוססים על הנוף הפתוח ושרשרת התלים הארכיאולוגיים בצדי הנחלים.
להשגת יעדים אלה חשוב לפעול לבניית תוכנית באגן נחל שקמה, הכוללת את המרכיבים הבאים:

- הגדרת שטחי כורכר לשימור ערכי טבע, נוף ומורשת האדם.
- תכנון תשתית נופש בחיק הטבע באזור זה, באופן שלא יפגע באיכויותיו הייחודיות.
- הגדרת שטחים חקלאיים בעלי חשיבות לשמירת רצף אקולוגי במרחב.
- בניית תוכנית ממשק לעידוד צומח טבעי בשטחי מרעה, בשטחים מיוערים ובשטחים המיועדים לנטיעה.לגלריית מפות הסקר
לגלריית תמונות הסקר


להורדת חוברת הסקר  להורדת חוברת הסקר
להורדת מפות הסקר  להורדת מפות הסקר
להורדת שכבות המידע  להורדת שכבות המידע
אזור הסקר
חוברת הסקר
 
בניית אתרים