מכון דשא מכון דשא - דמותה של ארץ
פארק בריטניה –צומח טבעי בשטחים לא מיוערים
מימי רון, חוה להב ואורי רמון
ינואר,2005

תאריך הפקה
שבט תשס"ה - ינואר 2005

קנ"מ עריכת הסקר
1:10,000

גבולות הסקר

בדרום: גבול דרומי של הפארק, מצפון לקיבוץ בית גוברין.
במערב: כביש 353 - לוזית, בית ניר, בית גוברין.
בצפון: כביש 353 באזור לוזית, גבול השטח המיוער מדרום למצפה משואה.
במזרח: כביש 38.
 


רקע ומטרות העבודה

בשנים 2004 -2005 נערך בפארק בריטניה סקר צומח טבעי באזורים שלא נטעו ע"י קק"ל. הסקר התבסס על סיורים בשטח (בוצעו למעלה מ – 70 רישומי צומח) וניתוח תצלומי אויר מיושרים (אורתופוטו). הסקר בוצע על ידי יחידת הסקרים של מכון דש"א בשנים 2004 – 2005 עבור הקרן הקיימת לישראל. הסקר נועד לתעד ולנתח את תפרושת הצומח הטבעי ולסייע בניהול הפארק ובניית תוכניות ממשק.


סיכום ועיקרי הממצאים

הוגדרו בסקר 15 טיפוסי צומח:

בשפלה הגבוהה, שטחי החורש מחולקים לשני טיפוסים, בעיקר על פי המפנה. במפנה הצפוני, חורש אלון מצוי מפותח ובמפנה הדרומי, גריגת אלת מסטיק, בר זית בינוני ואשחר עם עצים בודדים.

בשפלה הנמוכה, הוגדרו מספר טיפוסים של גריגה או גריגה עם כתמי חורש: אלת המסטיק, בר זית ואלון מצוי, גריגה של אלת המסטיק, בר זית ואשחר א"י וגריגת אשחר. החרובים, פזורים מעט בחלק מהשטחים, יחד עם עצי שיזף מצוי.

נוספים מספר טיפוסים של צומח עשבוני בשדות מוברים ולצומח בשרידי הבוסתנים. ישנו נסיון להפרדה בין בוסתנים ובין כרמי זיתים, בין מדרונות טרשיים למחצה ובין עמקים ורמות שבהם שיעור סלע האם נמוך והצומח הטבעי הוא בעיקר עשבוני. חלק מכרמי הזיתים היו מעובדים גם בשנים שאחרי מלחמת השחרור, אך נזנחו לפני כמה שנים.

לגלריית מפות הסקר
לגלריית תמונות הסקר


להורדת חוברת הסקר  להורדת חוברת הסקר
להורדת מפות הסקר  להורדת מפות הסקר
להורדת שכבות המידע  להורדת שכבות המידע
אזור הסקר
חוברת הסקר
 
בניית אתרים