מכון דשא מכון דשא - דמותה של ארץ
גבעות מזרח הפולג:סקר,ניתוח והערכה של משאבי טבע,נוף ומורשת האדם
עמית מנדלסון, עודד כהן (אקולוגיה) ואורי רמון
יולי,2009

מחברים נוספים
סקר, כתיבה ועריכה: עמית מנדלסון, עודד כהן, חוה להב, זאב קולר, רעות לוריא ואורי רמון.
עיבוד בסיס נתונים והפקת מפות: גיא נזרי ורן גולדבלט.
תמונות: תמונות צבע - עמית מנדלסון, תמונות היסטוריות - מוזיאון תל מונד.


 
תאריך הפקה
סיוון תשס"ט - יוני 2009

קנ"מ עריכת הסקר
1:10,000

גבולות הסקר

בצפון – כביש מס' 553 ואפיק נחל דרור הצמוד לכביש.
במזרח – "דרך המוביל", א-טירה, קו פרשת המים, בית ברל, שרידי החווה החקלאית גן השרון.
בדרום – כפר סבא.
במערב – כביש מס' 4.


רקע ומטרות העבודה

סקר גבעות מזרח הפולג בוצע בשנת 2008 כהשלמה לסקר החלק המערבי של אגן פולג שבוצע בשנת 2005. הסקר הוא חלק ממהלך שנועד לסקור ערכי טבע, נוף ומורשת האדם בשטחים הפתוחים שבמדינת ישראל ולהעריך את חשיבותם לשימור. הסקר נועד לשמש רקע לתכנון המרחב שהחל זה מכבר. אזור זה, בשוליים של מטרופולין גוש דן ובפאתי הגוש העירוני של נתניה ופרבריה, נתון ללחצי פיתוח כבדים ובראשם – כיום – תוכניות סלילת כביש מס' 551 בלב השטחים הפתוחים. אחת ממטרות הסקר היא להרחיב את המידע לגבי האזור, כדי שזה יאפשר ליצור תוכנית שימור ופיתוח באגן הפולג גם למרחב הגבעות במעלה הנחל במטרה להבטיח את שמירת המרחב גם לדורות הבאים.


סיכום ועיקרי הממצאים

עיקר הממצאים:
בתחום הסקר יש אזור גלעין בעל ערכיות נוף וטבע מרבית, המשתרע במזרח המרחב, ברכס משמרת וביובליו העליונים של נחל פולג.
גוש משני משתרע באזור כיפות הכורכר מצפון לנחל חרות. שטחים נוספים בערכיות גבוהה מאוד משלימים ברובם את האזורים שבערכיות מרבית, ושומרים גם על רצף לכיוון אזור מורד הפולג.
חלקים ניכרים באזור הסקר הוגדרו בערכיות משולבת בינונית, הנובעת מריבוי הפרות נקודתיות (בעיקר מבנים חקלאיים), וכן ממיעוט ערכי טבע.
מספר שטחים מופרים הוגדרו בערכיות נמוכה, וכמו כן יש שטחים בנויים בהיקף משמעותי.

המלצות שימור כלליות:
מרחב זה משלים את מורד אגן הפולג ומשלים אזור חיץ בין הגוש האורבני של כפר סבא ורעננה בדרום לנתניה ופרבריה בצפון. יש לשאוף לתכנון אזורי כולל השם דגש על הרצף לאורך אגן הפולג, ממזרח וממערב לכביש מס' 4, וקיומם של מעברים למטיילים ולבעלי חיים משני צידי הכביש.

ככלל, המכלולים הנופיים החשובים נמצאים בחלקו המזרחי של הסקר (סביב רמת הכובש ובין משמרת לא-טירה), וכן רצף נופי הנשקף לעיני הנוסעים בכביש מס' 4 בין מחלף רעננה צפון לצומת דרור, אולם חלק משמעותי מערכי הטבע המעטים ששרדו דווקא בחלק המערבי (גבעות תל מונד, גבעת דרור וכד').
סלילתו האפשרית של כביש מס' 551 צפויה להביא לקיטוע חמור של שטחים בערכיות גבוהה, בעיקר באזור רמת הכובש, ולפגיעה בתפקוד תוואי נחל פולג כמסדרון אקולוגי אזורי. ראוי היה לבדוק חלופות נוספות להעברת הכביש מחוץ למרחב הפולג. אולם, אם יוחלט על סלילתו בתוואי המוצע, מומלץ לנצל את הטופוגרפיה ולסלול כביש משוקע ומקורה בשני האזורים בהם הכביש חוצה רכסים – בין כביש מס' 6 לכביש מס' 554, ומדרום למושב משמרת. את התוואי המקורה יש לכסות בשכבת קרקע, מעליה ניתן לשחזר בתה עשבונית האופיינית למרחב.
באזור בו משיק הכביש לחורבות הכפר מיסכה, יש לבחון חלופות אשר ימנעו את הפגיעה בערוץ, תוך ראיה של שיקום של אפיק נחל פולג שתאפשר יצירת אפיק בעל מאפיינים טבעיים המופרד מהכביש ע"י רצועת צמחייה, ומעבר אקולוגי בין שני צידי הכביש.
אפיקי הנחלים עוברים כיום בשטחים חקלאיים מעובדים, ובקטעים קטנים יש שטחי צמחיית מעזבה. יש להקצות קרקעות לאורך הנחלים לצורך שיקום בתי גידול טבעיים של קרקעות חמרה, נטיעת חורשות אלונים ושיקום שרידי בוסתנים הקיימים עד היום בקרבת הנחלים. זאת תוך הרחבת רצועת הנחל המאפשרת הגנה על הערוץ מתשטיפים וסחף קרקע.
מרחב הסקר עשיר ביישובים, להרחבתם לאורך השנים יש השפעה מצטברת קשה על רצף השטחים הפתוחים באזור. בפרט, התרחבות נוספת של תל מונד לכיוון צפון-מערב, יחד עם התרחבות קדימה, עלולה לחסום לחלוטין את הרצף בין שטחי הסקר ובין יער קדימה, ורצוי לכוון את המשך התפשטות תל מונד לכיוון מזרח, באזור שערכיותו הנופית והאקולוגית נמוכה יותר. אזור התעשייה של תל מונד ממוקם בנקודה רגישה במסדרון ליער קדימה, ואין לאפשר את הרחבתו.

יש לפעול להגנה סטטוטורית מתאימה לערכי טבע ומורשת במרחב, ע"י הכרזת אתרי הטבע העיקריים כשמורות טבע וסביבם אזורי חיץ שיוגדרו כשטחי "חקלאות נופית", ללא בינוי מעבר לבינוי הקיים בפועל בשטח. כמו כן, יש לפעול לצמצום מוקדי ההפרות הנקודתיות הפזורות במרחב, בדגש על אזור אפיקי הנחלים ורצועה לאורך כביש מס' 4. יש לנתב תוספות של מבנים חקלאיים לאזורים צמודי דופן לבינוי חקלאי קיים.
קיומו לאורך זמן של מרחב חקלאי פתוח באזור זה, כחיץ ברור ומוגדר בין הגוש העירוני של כפר סבא בדרום לעיירות אבן יהודה ותל מונד בצפון, יאפשר גם פעילויות נופש ופנאי – שבילי הליכה, רכיבת אופניים, תיירות חקלאית (שיכולה לשלב שיקום ושימור מבנים ואלמנטים חקלאיים היסטוריים – פרדסים, בתי אריזה, בארות ובוסתנים) וחניוני מטיילים.

על מנת לשמר את ערכי הטבע, הנוף והמורשת במרחב לטווח ארוך, יש להגן על רצף שטחים פתוחים ללא בנייה, הכולל מסדרון בציר מזרח-מערב, מאזור רמת הכובש למורד נחל פולג, ומסדרון מנחל פולג צפונה לעבר יער קדימה. רצף זה ישים דגש על שימור שטחים פתוחים לאורך אפיקי הנחלים פולג, חרות ודרור, שטחים טבעיים ששרדו בין הנחלים, וקשר בין הנחלים השונים. את השטחים הפתוחים בחלק הסמוך לכביש מס' 4, יש לקשור לרצף שטחים פתוחים במורד אגן הפולג ממערב לכביש. ניתן לנצל קו מתח גבוה המקביל לכביש מס' 4 ועובר באתרי הטבע, כבסיס למסדרון בציר צפון-דרום. על בסיס עקרונות אלה מסומנים במפות הסקר מסדרונות אקולוגיים מוצעים.

לגלריית מפות הסקר
לגלריית תמונות הסקר


להורדת חוברת הסקר  להורדת חוברת הסקר
להורדת שכבות הסקר  להורדת שכבות הסקר
להורדת מפות הסקר  להורדת מפות הסקר
אזור הסקר
חוברת הסקר
 
בניית אתרים