מכון דשא מכון דשא - דמותה של ארץ
פארק יער שהם - יער קהילתי
ד"ר אדיב גל, בעז שחם, מימי רון ורוני קינדרמן
מרץ,2010

תאריך הפקה
ניסן תש"ע - מארס 2010 קנ"מ עריכת הסקר
1:10,000

גבולות הסקר

צפון: כביש הגישה לאזור התעשיה שהם.
מזרח: כביש 6.
דרום: נחל בית עריף.
דרום מערב: כביש 444.


רקע ומטרות העבודה

יערות קהילתיים
במדינות רבות בעולם נפוצים יערות קהילתיים, המכונים גם יערות עירוניים. יערות אלה שוכנים בצמוד לערים ויישובים, משתרעים על שטח מצומצם יחסית ומשרתים בעיקר את הקהילות המקומיות. היער הקהילתי מהווה משאב סביבתי חיוני לאיכות חיי התושבים בישוב, הוא תורם לשיפור איכות האויר, לקיום של מגוון ביולוגי, ומהווה מקום אידיאלי לפעילות חברתית וחינוכית בחיק הטבע.
קרן קימת לישראל מטפחת יערות אלה אליהם בשותפות מלאה עם תושבי הקהילה והרשות המקומית, תוך התייחסות מערכתית לערכים אקולוגיים, נופיים וערכי מורשת הנמצאים ביער.

פארק יער שהם
הפארק מתפרס על פני שטח של כ – 2,000 דונם של יער וטבע. נופי טראסות, אתרי עתיקות, פריחה של כלניות ורקפות המכסה בחורף את הגבעות, הם רק חלק מנופי הפארק. קק"ל נטעה בשטח עצי יער, בוסתן וחורש, שילטה את הדרכים והאתרים, והכשירה חניונים לפיקניק.
קק"ל, המועצה מקומית שהם ותושבי היישוב, פועלים יחדיו לטיפוחו של היער הייחודי כמרכז טיילות ובילוי בחיק הטבע למען תושבי שהם ויישובי הסביבה.
"נאמני יער קהילתי" מקרב תושבי שהם, מדריכים בהתנדבות בעונת הפריחה את מבקרי הפארק ומתעדים במשך השנה את הנעשה ביער. מדי שנה נערכים ביער, ביוזמת המועצה והחברה העירונית "חמש", אירועים קהילתיים ובהם חגיגה בירוק בט"ו בשבט, הפנינג אופני ההרים "סובב שהם", סיורים של בתי ספר ומבצעי ניקיון.

מטרות הסקר
• יצירת רקע לתכנון היער באופן שישמר את ערכי טבע ומורשת אדם בתחומו
• יצירת בסיס מידע לעריכת חומרי הסברה, חינוך ופרסום הקשורים ליער
• מיפוי של תופעות טבע אטרקטיביות לקהל
• מיפוי של תופעות טבע בעלות ערך טבעי סביבתי
• שיתוף הקהילה בסקר כחלק מחיזוק קשרי הקהילה והיער


סיכום ועיקרי הממצאים

מבנה כללי
מבחינה נופית, ניתן לחלק את השטח לשלוש רצועות רוחב:
• הרצועה הצפונית - מאופיינת בצמחיית בתה
• הרצועה המרכזית -  מאופיינת ביערות מחטניים בצפיפות משתנה
• הרצועה הדרומית -  מאופיינת בשילוב של נטיעת עצי בוסתן ועצי בר ארץ ישראלים בין שטחי בתה.
השילוב של ההיבטים הבוטניים-נופיים וההיבטים הבוטניים-אקולוגיים יוצרים מגוון רחב של בתי גידול בעלי כושר נשיאה רב המאפשרים למגוון רחב של אורגניזמים למצוא את מקומם ביער. עם זאת, יש חשיבות לפעול למיגור המינים הפולשים שמופו ביער בכדי למנוע מצב של השתלטות של מינים אלו וצמצום מגוון בתי הגידול עקב השתלטות זו.

צומח
במסגרת הסקר נערכו 45 תרשימי צומח שהיוו את הבסיס למיפוי 21 יחידות צומח ותכסית. בסך הכל זוהו 306 מינים שונים של צמחים. ניתן להעריך בסבירות גבוהה למדי שהמצאי הקיים ביער רחב בהרבה, וכי מחקר מקיף ביער, אשר יכלול תוכנית מחקרית מקיפה, יאפשר לקבל תמונה מהימנה יותר על המצאי האמיתי ביער.
מבחינה בוטנית, יער שהם מהווה "חלון" לצומח שיפולי השומרון וגלישה אל הצומח של עמק אילון.
בסקר נמצא מין נדיר אחד – ציפורן חד – שנתי, וכמו כן 21 מיני צמחים מוגנים.

זוחלים
ביער שהם נרשמו 84 תצפיות זוחלים (81 תצפיות ישירות, מקבץ ביצים אחד ושרידים של 2 צבי יבשה). נמצא, כי היחידה העשירה והמגוונת ביותר מבחינת זוחלים היא "הרצועה הצפונית", המהווה את השטח הטבעי ביותר מבין שלוש היחידות. היחידה ה"ענייה" ביותר (כמותית ואיכותית) בזוחלים הינה "הרצועה המרכזית" של היער המחטני הנטוע. ביחידת הנוף של הבוסתנים והטראסות, "הרצועה הדרומית" של השטח, נמצא עושר ושפע זוחלים שהם כעין מצב ביניים בין שתי היחידות האחרות.

שלושה מיני זוחלים שנצפו מצויים ברשימת המינים בסכנה לפי "הספר האדום" של ישראל: צב יבשה מצוי (Testudo graeca) ונחושית נחשונית (Chalcides guentheri) מוגדרים כמינים ש"עתידם בסכנה" (VU) וקמטן (Ophisaurus apodus) מוגדר כמין "בסיכון נמוך" (NT). עוד חמישה מינים מרשימת המינים הפוטנציאליים לאזור נכללים בספר האדום, 3 מיני דו – חיים ו-2 מיני זוחלים.

עופות
מצאי מיני העופות שנצפון במסגרת הסקר היה נמוך יחסית (24 מיני עופות). בנוסף על מינים אלה, ישנן עדויות של תושבי האזור למיני עופות נוספים.
בתקופה בה נעשה הסקר, חודש אפריל, קבוצת המינים החורפים, המונים כ – 90 מינים, לא באה לידי ייצוג, למעט תצפית בדיה שחורה. הסיבה לכך נעוצה במחזור חיי מינים אלו. המינים הראשונים של קבוצה זו מגיעים לארצנו כבר בתחילת אוגוסט. מרבית המינים מגיעים במהלך החודשים ספטמבר ואוקטובר. חלק לא מבוטל ממינים אלו נוטה לעזוב את ארצנו כבר בתחילת חודש מרץ בחזרה לאזורי הקינון באירופה.

יונקים
מגוון היונקים שנצפו בסקר מצומצם מאוד. במסגרת הסקר נצפו: שועל מצוי, קוצי דרבן, גללי צבאים, מחילות של מכרסמים בלתי מזוהים ועקבות של מכרסמים בלתי מזוהים.
לטענת תושבי שהם, בעבר נצפו מיני יונקים רבים הרבה יותר. מבין היונקים, לדברי התושבים, הנפוץ ביותר מבין היונקים הוא הדורבן. סימנים של גללים וקוצים ניתן למצוא בכל רחבי היער. בחלק הצפון מזרחי של הסקר (בסמוך לגשר של כביש 6) נצפו שני חזירי בר בוגרים.

פרפרים
רשימת המינים המופיעה בסקר היא תרומתו של ד"ר עוז בן יהודה. כל המינים שנצפו נפוצים באזורים הפתוחים (בתות). מיעוטם של המינים נצפו גם בחורשות פתוחות.

מורשת האדם
האזור בו ממוקמת הישוב שהם, בין שיפולי גבעות השומרון ממזרח לבין מישור החוף ממערב, ובין ראש העין בצפון למודיעין בדרום, הוא אחד האזורים הרוויים באתרים ארכיאולוגיים בארץ. כלי צור מהתקופה הפליאוליתית התיכונה (120,000 – 45,000 שנים לפני הספירה) שנמצאו במערת תנשמת, הממוקמת בגדתו המזרחית של נחל בית עריף, כ – 500 מטרים מפארק יער שהם, הם הממצאים הקדומים ביותר בשרידי ההתיישבות באזור. מתקופה זו והילך מוצאים שרידים באזור הסקר בכמויות רבות יותר או פחות.

רעיונות לטיפוח היער ופעילות עם הקהילה
ממצאי הסקר מובילים למספר רב של רעיונות בתחום טיפוח היער ופעילויות עם הקהילה, אשר ייעשו במסגרת צוות היער המשותף לקהילה, לרשות המקומית ולקק"ל. להלן מספר רעיונות:

1. טיפוח בית גידול "אגן לח" בצפון מזרח היער, שטח שכיום אינו מטופח ואף סובל מהשלכת פסולת. למקום יש פוטנציאל להשלמת בית גידול ייחודי זה ביער המאופיין בתנאים יובשניים.
2. נטיעת עצים/שיחים המתאימים למשיכת אוכלוסיית הפרפרים.
3. קביעת נקודות תצפית לצפייה בציפורי שיר ובעופות נודדים.
4. הרחבת פעילות עם הקהילה בנושאים "החמים" של היער, באמצעות הדרכות והקמת חוגי ילדים/נוער/מבוגרים.
5. טיפוח הפן הארכיאולוגי סביב כנסית בקחוס, כולל שיקום בורות מים.
5 חיבור חוקרים ואגודות לקידום סקרים ונתונים על המצאי בשטח (כגון: אגודת פרפרים – באביב, צפרות – תצפיות נדידה). מומלץ לאתר אנשי מקצוע וידענים בקהילה ושכיניה.
6 שיפור תנאי מחיה שישמרו ואף ירחיבו את מספר בע"ח בשטח, כגון: חזירים, צבאים. לדוגמה: הגדרת אזור שקט ביער.
7 מומלץ לשמור על מעבר פתוח בנחל בית עריף – בפינה הצפון מזרחית, שישמש כמסדרון אקולוגי ליונקים הבאים ממזרח וצפון.
8 הפקת תוצרים להדרכה ולתושבים מתוך הסקר (מדריכי פריחה וכדומה).

לגלריית מפות הסקר
לגלריית תמונות הסקר

להורדת חוברת הסקר  להורדת חוברת הסקר
להורדת מפות הסקר  להורדת מפות הסקר
להורדת שכבות המידע  להורדת שכבות המידע
אזור הסקר
חוברת הסקר
 
בניית אתרים