מכון דשא מכון דשא - דמותה של ארץ
צפית: סקר, ניתוח והערכה של משאבי טבע, נוף ומורשת האדם
יוני,2011

תאריך הפקה
אדר א' תשע"א - פברואר 2011

קנ"מ עריכת הסקר
1:10,000גבולות הסקר

סקר צפית  מתפרס על פני שטח של כ- 181,500 דונם. גבולותיו הם:
• במערב - כביש 6, בין מחלף שורק (החיבור עם כביש מספר 3) למחלף קרית גת (כביש 35).
• בדרום - כביש 35, ממחלף קרית גת ועד לצומת גוברין.
• במזרח – מצומת בית גוברין, דרך היישוב בית ניר ולאורך כביש 353 עד למושב לוזית. בהמשך עובר הגבול מערבית למושב עגור דרך נקודת חציית נחל האלה את כביש 383. מנקודה זו עובר הגבול מערבית למושב שדות מיכה ומתחבר לגדר הבסיס הצבאי הצפוני למושב.
• בצפון - ממחלף שורק ולאורך כביש 3 עד למפגש של כביש זה עם מסילת הברזל ונחל שורק. מנקודה זו ממשיך גבול הסקר לאורך הגדר הצפונית של בסיסי נחל שורק עד לחיבורו עם הגבול המזרחי של הסקר.


רקע ומטרות העבודה

מטרות הסקר הן:

1. הכנת רקע לתכנון עתידי של השטחים הפתוחים באזור הסקר.
2. יצירת מסדי נתונים לאפיון ערכי הטבע, הנוף ומורשת האדם באזור.
3. הערכת חשיבותו של אזור הסקר לשימור, כך שישמש כלי עזר לשימור ולפיתוח בר קיימא.


סיכום ועיקרי הממצאים


נוף
הסקר מעלה שבאזור קיימים מספר מכלולים להם חשיבות נופית – תרבותית רבה מאוד.
בחלק הצפוני של הסקר זורם נחל מקנה, אליו מתחבר באזור תל תמנה נחל תמנה, שעובר מצפון לתירוש וחוצה את הגבעות האחרונות של השפלה לכיוון מישור החוף.
המכלול המרכזי בתחום הסקר הוא נחל האלה וסביבותיו. צמוד אליו, מדרום, רכס הגבעות של תל צפית, המהווה נקודת ציון נופית בולטת למרחוק (Landmark). מכלול הבוסתנים של בית דכרין, המצוי מדרום לנחל האלה, מהווה מכלול נוסף, המאופיין בבוסתנים רבים ובאתרים ארכיאולוגיים והיסטוריים.
מספר אזורים בחלקו הדרומי של הסקר מנוקזים על ידי נחל גוברין, היוצר עמק חקלאי רחב בו בולט ערוץ הנחל.

צומח
בדומה לשפלה כולה, אזור הסקר מאופיין בגרדיינט בוטני כפול של עלייה ביובשניות: האחד - מצפון לדרום והשני - ממערב למזרח.
התבוננות ברמת המיקרו מלמדת שעיקר השיחיות של האשחר והאלה הארץ-ישראלית ממוקמות באזורים הצפוניים והמזרחיים. ככל שהאזור הוא דרומי יותר ומערבי יותר, כך טיפוס הצומח מאופיין יותר ויותר בבתה של סירה קוצנית ועשבוניים הנשלטים על ידי זקנן שעיר.
במקביל לשינוי בטיפוסי הצומח (שיחייה – בתה – עשבוניים) קיים גם שינוי בחלקם היחסי של השטחים החקלאיים מכלל השטח; ככל שהאזור מערבי יותר, כך עולה שיעור השטחים החקלאים. בנוסף, ככל שהאזור מערבי יותר, כך הוא מאופיין יותר בגבעות ההולכות ומשתפלות ובשטחים של קרקעות סחף הראויות לעיבוד חקלאי.


יערות נטע אדם
אזור הסקר מאופיין בשלושה גושים של יערות נטועים:
1. יער חרובית – היער נמצא בחלקו הצפוני של הסקר.  הוא בעל שטח רב ונטועים בו עצי אורן ירושלים, ברוש מצוי, אקליפטוס וחרוב מצוי. כן מצויים בו עצי בוסתן למיניהם. ביער חניונים ושבילים. בחורף ובאביב מתמלא בפריחת רקפות וכלניות.
2. יער המלאכים-שחרייה – רק כשליש משטח היער נמצא בתחום הסקר (מצפון לכביש קרית גת – בית גוברין). ביער ניטעו בעיקר עצי אורן ירושלים. ביער חניונים, שבילים ומתקנים שונים. בחורף שפע פריחת רקפות וכלניות.
3. יער בית גוברין – היער, הממוקם מערבית לקיבוץ בית גוברין, הוא קטן בשטחו. נטוע בעיקר במחטניים.

זואולוגיה
מבחינה זואוגיאורפית שפלת יהודה (בדומה לכל ארצנו) מהווה נקודת מפגש של מספר אזורים גיאוגרפיים. רוב בעלי החיים באזור השפלה הם ממוצא ים תיכוני (חגלה, ירגזי, ארנבת וחרדון מצוי). אולם, מינים ים תיכוניים אלו חיים בסמיכות למינים סודניים (נמיה, גירית הדבש, בולבול וצופית), למינים  הודיים – אוריינטליים (דרבן וגבתון שחור ראש) ולמינים ערבתיים (כסמור ומריון מצוי). בסקר נצפו עדויות רבות (ישירות ועקיפות) לקיומם של בעלי חיים, בעיקר: צבאים, דורבנים, שועלים ותנים.

רצף שטחים פתוחים
1. בעיבורו של אזור הסקר קיים רצף שטחים פתוחים מרשים. תחילתו של רצף זה, הייחודי לאזור מרכז הארץ, בחלק הדרומי של הסקר – כביש 35, וסופו, מצפון, בגדרות בסיסי צה"ל.
2. ממערב, נקטע רצף השטחים הפתוחים כתוצאה מכביש 6.
3. בסיסי צה"ל הפזורים באזור הצפוני גורמים לקיטוע של רצף השטחים הפתוחים וזאת כתוצאה מגדור מסיבי המאפיין אותם.

ערכיות צומח ונוף
המפה המשולבת של צומח ונוף ממחישה את ערכיותו של אזור הסקר. אזורים בודדים בלבד מאופיינים בערכיות משולבת צומח ונוף נמוכה. מרבית אזור הסקר מאופיין בערכיות משולבת צומח ונוף גבוהה, גבוהה מאוד ומרבית, ולא בכדי – ברוב האזור ישנו שילוב של ערכי טבע חשובים עם נוף מגוון וייחודי.

ערכיות צומח, נוף ורצף שטחים פתוחים
המפה המשולבת של צומח, נוף ורצף שטחים פתוחים מחדדת את ערכיותו של אזור הסקר. ממפה זו ניתן ללמוד שקיימות רצועות אורך ערכיות. הרצועה המאופיינת בערכיות משולבת מֵרבית נפרסת בחלקים המזרחיים של אזור הסקר. רצועת האורך המרכזית מאופיינת בערכיות משולבת גבוהה מאוד. הרצועה המערבית ביותר קיבלה ערכיות משולבת גבוהה.
רצועת רוחב של בתות סירה קוצנית (מדרום לתל צפית) מאופיינת, אף היא, בערכיות מרבית והיא למעשה "חותכת" את רצועות האורך ומקטעת את המבנה האורכי האופייני לאזור הסקר. גם באזור הדרומי, אזור יער שחריה, ישנה "שבירה" של אופי הערכיות האורכי המאפיין את אזור הסקר. באזור זה מאופיין יער שחריה בערכיות משולבת מרבית.
בחלק הצפוני (אזור בסיס צה"ל) הערכיות המשולבת נמוכה, וזאת בעיקר עקב הפגיעה ברצף השטחים הפתוחים כתוצאה מנוכחותם של בסיסי צה"ל וגדרות המונעות מעבר וכן עקב מחסור במידע (עקב אי היכולת לסקור את השטח).
תוצאות אלו מתאימות גם למודל המסדרונות האקולוגיים הארציים.  אזור הסקר מהווה את החלק המערבי של המסדרון האקולוגי לאורכה של שפלת הארץ. פגיעה ברצף השטחים הפתוחים באזור הסקר תגרום לפגיעה משמעותית בתפקוד המסדרונות באזור זה.


לגלריית מפות הסקר
לגלריית תמונות הסקר


להורדת חוברת הסקר  להורדת חוברת הסקר
להורדת מפות הסקר (חלק א')  להורדת מפות הסקר (חלק א')
להורדת מפות הסקר (חלק ב')  להורדת מפות הסקר (חלק ב')
להורדת שכבות הסקר  להורדת שכבות הסקר
להורדת שכבת רצף השטחים הפתוחים  להורדת שכבת רצף השטחים הפתוחים
אזור הסקר
חוברת הסקר
 
בניית אתרים