מכון דשא מכון דשא - דמותה של ארץ
לב השרון - סקר טבע, נוף ומורשת האדם
עמית מנדלסון, יהל פורת ואורי רמון
ספטמבר,2012

תאריך הפקה
אלול תשע"ב - ספטמבר 2012
קנ"מ עריכת הסקר
1:25,000

גבולות הסקר

גבולות הסקר נקבעו עפ"י גבולות שיפוט המועצה האזורית לב השרון, וכן מובלעת צורן.
במערב: העיר נתניה, קדימה, אזור כביש 4, תל מונד.
בדרום: נחל פולג.
במזרח: אדמות טירה, טייבה, קלנסווה ו"הקו הירוק".
בצפון: כביש 57, אדמות כפר יונה ופרדסיה.

רקע ומטרות העבודה

אזור לב השרון מהווה מרחב כפרי פתוח הצמוד לריכוזי אוכלוסייה גדולים בערי השרון. המרחב הוא חקלאי בעיקרו עם מספר רב של יישובים ושטחי טבע קטנים במיוחד. תחום הסקר נבחר בגלל מספר סיבות:

  • המשך ישיר לסקרים שנערכו בסביבה (חוף השרון, גבעות מזרח הפולג).
  • תשתית לתהליכי תכנון אזוריים, בדגש על חקלאות משמרת ערכי טבע.
  • לא נערך בעבר סקר טבע ונוף מקיף באזור זה.

לסקר מספר מטרות:

  • הצגת מצאי השטחים הפתוחים באזור, על עולם הטבע, ערכי הנוף ומורשת האדם שמצויים בו.
  • הערכת מצבם וחשיבותם של תאי שטח שונים לשיקום, טיפוח ופיתוח.
  • לתת כלי בידי מתכננים וגופי שמירת טבע ונוף, בבואם לקבוע עדיפויות לשימור או לפיתוח.
  • לספק רקע לניהול ממשקי של שטחים פתוחים באופן שישמור על ערכי הטבע שבהם, ובפרט להוות בסיס לעבודה מול חקלאי האזור לניהול אקולוגי מושכל של השימושים החקלאיים והעשרת המגוון הביולוגי המרחבי.

מכלול נתוני הסקר מספק נתונים "מהשטח" בשפה ובכלים ממוחשבים המתאימים למתכננים, כולל הערכה של רצף השטח הפתוח בעזרת מודל מרחבי ממוחשב ומפות ערכיות משולבות.


סיכום ועיקרי הממצאים

נוף: תחום הסקר כולל שתי חטיבות נוף משמעותיות, גבעות החמרה ומישורי הסחף במזרח השרון. חטיבות אלו חולקו ל-11 יחידות נוף בעלות מאפיינים דומים יחסית (תכסית חקלאית, פריסה התיישבותית וכדומה).

אתרים: בתחום הנדון תועדו 246 אתרים נקודתיים, המייצגים מספר קטגוריות (בעיקר בוטניקה, היסטוריה ואתרי מים כולל קידוחים ובארות). כ- 40 אתרים סווגו בערכיות מרבית המייצגת מקומות בעלי עניין גבוה – כתמי צומח טבעי משמעותיים, עצים עתיקים, בארות ובתי פרדס.

צומח: המרחב מאופיין בפסיפס של חקלאות אינטנסיבית והתיישבות, בו שרדו שטחים קטנים שאינם מעובדים, והנתונים ללחץ כבד ומתמשך של פעילות אדם. כ- 12.5% משטחי הסקר הם שטחים טבעיים, שרובם המכריע (10%) הוא שטחים מוברים (אזורים חקלאיים נטושים). שטחים אלו מאופיינים בגיוון רב הנובע מסוג הקרקע, פרק הזמן שעבר מאז נטישת החקלאות, אופי הגידול החקלאי הקודם, גודל השטח ועוד, ומאפשרים שיקום והתחדשות של ערכי הטבע המקומיים. עוד 2% משטח הסקר הם שטחים מיוערים (בעיקר יערות אקליפטוסים באזור קדימה ואילנות), כאשר בתת-היער שרדה צמחייה טבעית רבה יחסית לשטחים מופרים אחרים.

גם באותם שטחים שהוגדרו "טבעיים ראשוניים" (2.5% מהמרחב), מועט יחסית היקף שטחי צומח החמרה והכורכר (בית גידול בלעדי לישראל הנמצא בסכנת הכחדה), לנוכח קיומם של בתי גידול נוספים (בתי גידול לחים לאורך הנחלים, בתה טרשית בצפון-מזרח הסקר).

מיני צמחים נדירים: מול היקף הפיתוח הנרחב, אותרו 11 מיני צומח "אדומים" וכן מינים נוספים הנחשבים לנדירים או אנדמיים. במרחב כולו תועדו כ- 440 מיני צומח, מרביתם בשטחים הטבעיים הקטנים ששרדו.

רצף שטחים פתוחים: בדיקת רצף השטח הפתוח מלמדת על מספר מגמות:
יחסית לאזור כפרי, המרחב מכיל אחוז גבוה במיוחד של שטחים בנויים וסלולים (כ- 27%).
רצף השטחים הפתוחים בתחום הסקר מאופיין בקיטוע רב הנגרם כתוצאה מצפיפות היישובים והכבישים.
ניתן לזהות מספר אזורי "ליבה", בפרט באזור קדימה – עין שריד, בין כפר הס לעזריאל ובאזור אילנות מערב.

בתחום הסקר מצויים מספר רב של צווארי בקבוק המחברים רצפים של שטחים פתוחים, ועצם תפקודם האקולוגי של צווארי הבקבוק אינו ברור. לפיכך, יש חשיבות רבה לשיקום ושחזור בתי גידול טבעיים תוך שיתוף פעולה עם תושבי האזור והחקלאים.

 


חוברת הסקר  חוברת הסקר
שכבות ממ"ג להורדה  שכבות ממ"ג להורדה
אזור הסקר
חוברת הסקר
 
בניית אתרים