מכון דשא מכון דשא - דמותה של ארץ
סקר ציר הגבעות
ד"ר אמיר פרלברג, מימי רון ומרב לבל
אוגוסט,2012

תאריך הפקה

אב תשע"ב - אוגוסט 2012


 

קנ"מ עריכת הסקר

 1:10,000

גבולות הסקר


במערב:
בצורה כללית עובר קו הגבול בחיבור שבין שיפולי גבעות הדום השומרון לבין אדמות הסחף, החקלאיות ברובן. בחלק הדרומי עובר קו הגבול לאורך כביש 444 עד לשהם. את שהם מקיף הגבול ממערב. לאחר מכן ממשיך קו הגבול צפונה ועובר מזרחית למושבים טירת יהודה וגבעת כח. משם ממשיך קו הגבול מזרחית למחלף נחשונים, מזרחית לקיבוץ עינת וחוצה את ראש העין מכיוון דרום לצפון. משם ממשיך קו הגבול למבואות המערביים של כפר קאסם, כפר ברא וקיבוץ חורשים. את יער חורשים מקיף קו הגבול ממערב. משם עובר קו הגבול בין ירחיב לבין מתן, בואכה חבלה ופרברי קלקיליה.
בדרום: כביש 443.
במזרח: מכשול התפר / הקו הירוק בין נירית בצפון למחסום מכבים על כביש 443 מדרום.
בצפון: מכשול התפר בין הישובים מתן לנירית.


רקע ומטרות העבודה


ציר הגבעות" או "הדום השומרון" הוא רצועת ביניים שנמשכת בין מישור החוף ממערב להרי השומרון במזרח. לציר זה חשיבות מיוחד גם בגלל תפקודו כחלק ממסדרון האורך האקולוגי הים תיכוני הארצי וגם בגלל היותו שטח פתוח גדול ורצוף יחסית במרכז הארץ.

גודלו ומיקומו של שטח זה מקנה לו חשיבות גדולה גם מבחינה אקולוגית וגם כאזור פנאי ונופש פוטנציאלי לתושבי מרכז ישראל, שהולך ומצטופף. חשיבות אזור זה הוכרה גם במסמכי תכנון כמו "מסדרונות אקולוגיים בשטחים הפתוחים – כלי לשמירת טבע" שנערך ברשות הטבע והגנים לפני למעלה מעשור וגם בתוכניות סטטוטוריות כמו תמ"מ 3/21 ותמ"א 35. אבל, למרות זאת עוברים השטחים הפתוחים באזור זה שחיקה מתמדת בשטחם ואיכותם: מאז נערך באזור זה סקר טבע ונוף לפני כעשרים שנה נוספו בציר הגבעות צירי פיתוח קוויים בעלי השפעה אדירה כמו כביש "חוצה ישראל" וגדר ההפרדה, יחד עם פיתוח אזרחי וצבאי בקנה מידה גדול: הקמת הערים שוהם ואלעד, הרחבת ראש העין, הקמת ימ"ח נחשונים ועוד.

פגיעות אלה במערך השטחים הפתוחים מגדילות את חשיבות שימורם של השטחים הנותרים. לכן הוחלט לערוך באזור ציר הגבעות סקר טבע ונוף מעודכן, שיסייע במאבקם של הגופים הסביבתיים לשמירת הגודל, הרצף והתפקודים המרכזיים של השטחים הפתוחים באזור זה.

 

מטרות הסקר הן:

 • הכנת רקע לתכנון עתידי של השטחים הפתוחים באזור הסקר. ·
 • יצירת מסדי נתונים לאפיון ערכי הטבע, הנוף ומורשת האדם באזור. ·
 • להעריך את חשיבותו של אזור הסקר לשימור,ככלי עזר לשימור ולפיתוח בר קיימא.
 

סיכום ועיקרי הממצאים


המפה המשולבת מראה מספר אזורים אשר קבלו ערכיות מרבית לשימור כשטחים פתוחים עם ערכי טבע ונוף ייחודיים. אזור הליבה הגדול שנמשך במזרח הסקר הוא הגדול והבולט ביניהם. אליו נלווים מספר מתחמים קטנים יותר שיש בהם ערכי טבע ו/או נוף משמעותיים וחשובים:

 • ביער בן שמן ושוליו – חלקים מנאות קדומים כמו נפתול נחל נטוף.
 • מתחם תל חדיד שמתייחד בערכי נוף ומורשת ייחודיים.
 • פארק יער שהם שמתקיימות בו סביבות טבעיות נדירות באזור עם ערך נופי גבוה.
 • אתר מגדל צדק וסביבתו.
 • חלקים מיער ראש העין שמשמרים גם צומח ערכי וגם ערכים נופיים.
 • סובב נירית – שילוב של בתות ושיחיות נדירות באזור אתרים בולטים כמו חורבות זכור וזכור מערב, אפיק נחל קנה וחלקים מיער חורשים.

פעילות הפנאי והנופש מתרכזת בעיקרה בחלקים הדרומיים והמערביים של אזור הסקר, הנמצאים לאורך כבישי הגישה המרכזיים לשטח: 443 החוצה את יער בן שמן ו-444 שחוצה את ציר הגבעות בחלקו המערבי, מראש העין דרומה עד מחלף בן שמן. בתוך האזור האינטנסיבי מתבלטים מספר מוקדים ייחודיים, שדורגו ברמת ערכיות מרבית (5):

 • נאות קדומים - אתר קולט קהלים שונים, שמציג את נוף המורשת החקלאית והטבעית של ישראל, כולל בוסתנים, מתקנים חקלאיים ועוד. במקום מרכז שירותים למטיילים. הכניסה בתשלום.
 • תל חדיד – תל המתנשא בקצה גבעות השפלה, אם מבט רחב על מישור החוף וסביבותו. במקום תשתית חניונים ושבילים, משולבת באתר מורשת רב גוני.
 • פארק שהם – יער קהילתי, עם נוף צומח מגוון ותשתי בסיסית לקליטת קהל. בפארק מערכת שבילים להולכי רגל ורוכבי אופנים, משולבת בשרידים ארכיאולוגיים מעניינים.
 • גן לאומי מגדל צדק – מבנה מרשים המתנשא על גבעה מדרום לראש העין. נשקף ממנו מלוא רוחבו של מישור החוף, מהשפלה לים. במקום מבצר עתיק שמור במצב טוב יחסית, שעובר תהליכי שיקום ושימור.

בנוסף לאלה ישנם מספר אתרים ויערות קולטי קהל וחשובים לתרבות הפנאי והנופש האזורית, שדורגו ברמה גבוהה מאד (4):

 • יער חורשים ומכלול חורבת זכור וזכור מערב.
 • יער ראש העין (מוגדר כיער קהילתי של ראש העין)
 • יער נחשונים ויער אלעד (מוגדר כיער קהילתי של אלעד)
 • יער בן שמן צפון

באתרים אלה יש שילוב של תשתית יערנית עם חניונים ומתקני נופש אחרים. יש ביערות אלה גם אתרים ארכיאולוגיים מעניינים וחשובים כמו מצודת קולה ביער אלעד, מכלול חורבת זכור בצפון יער חורשים וחורבת דייר ביער ראש העין. בנוסף, ישנה חשיבות רבה לקישוריות בין מכלולים אלה, בצירי אורך שמאפשרים מעבר נוח למטיילים ונופשים בין יער בן שמן בדרום צפונה לכיוון פארק שוהם עד ליער גבעת כ"ח.

מרכיב מרכזי בשיפור תפקוד מערך השטחים הפתוחים באזור הוא חיזוק הקישוריות בינם ולבין השטחים הפתוחים מדרום לכביש 443, רצוי באמצעות מעבר עלי ברוחב משמעותי מעל הכביש.

 

בצד הניתוח ההשוואתי חשוב לזכור שאזור הסקר כולו הוא השטח הפתוח המשמעותי ביותר שיש במחוז המרכז ויש לו חשיבות לאומית כמרחב פתוח – לשמירת טבע, נוף ולרווחת תושבי המדינה. לאור הפגיעות הרבות שהיו במערך השטחים הפתוחים בעשרים השנים האחרונות ישנו משנה חשיבות לשמירה קפדנית והדוקה על הרצף, הגודל ואיכותם התפקודית של השטחים הנותרים.

 

  

 

חוברת הסקר  חוברת הסקר
שכבות ממ"ג  שכבות ממ"ג
אזור הסקר
חוברת הסקר
 
בניית אתרים