מכון דשא מכון דשא - דמותה של ארץ
סקר ארסוף-קדם
מרב לבל
פברואר,2018

מחברים נוספים

סוקרים וצלמים: סקר עופות - הדס כץ שדה חן, יוחאי וסרלאוף, תלמידי בית הספר א.ד.ם וסביבה
סקר יונקים - אוהד מאס ושמוליק ידוב, מרכז יונקים החברה להגנת הטבע
סקר בוטני – מרב לבל ובר שמש, מכון דש"א
סקר חרקים - הדס מרשל, זוהר ינאי
סקר זוחלים - ארבל לוי, בועז שחם
סקר צבאים - אסף בן-דוד 
גבולות הסקר

צפון - השטח הפתוח בין היישובים ארסוף ושפיים
דרום - שכונת נוף ים של הרצליה, גן לאומי אפולוניה ומתחם תע"ש
מזרח - כביש החוף (כביש מס' 1) ממזרח
מערב - הים התיכון
כל הסקרים התבצעו בתוך גבולות שטח הגן הלאומי המאושר "חוף השרון דרום" ובאזור השדות החקלאיים והמוברים בשמורת הנוף.


רקע ומטרות העבודה

רכס הכורכר של ארסוף קדם הינו בית גידול ייחודי וערכי התומך במגוון ביולוגי עשיר ותוואי נוף פתוח יוצא דופן ונדיר באזור המרכז הצפוף. השטח מהווה חלק מהמסדרון האקולוגי החופי המחבר בין שטחים פתוחים מנתניה בצפון ועד הרצליה בדרום.

הסקר נערך בעקבות פעילותם של תושבי המקום, קבוצת מתנדבים בשם "שומרי המצוק", כחלק מקידום הפעילות לשימור מצוק הכורכר. הסקר הובל על ידי אנשי מקצוע והתבצע בשני שלבים, השלב הראשון נערך בשיתוף הקהילה המקומית והשלב השני ע"י אנשי מקצוע ו "שומרי המצוק". 

הסקר בחן את מצאי החי והצומח בבתי הגידול השונים על רכס הכורכר בשטח הגן הלאומי "חוף השרון דרום" ובשדות המוברים בשמורת הנוף מזרחית לגן הלאומי, לאורך עונות השנה החל מסתיו 2013 ועד סתיו 2016.

הסקר מעיד על כך שהשטח תומך בעושר רב של חרקים, זוחלים, עופות ויונקים. בסקר נמצא גם מגוון גדול של צומח, ביניהם מינים בסכנת הכחדה ארצית ועולמית כמו אירוס הארגמן, חומעת האווירון (האתר הטבעי היחיד של מין זה) וגומא שרוני. בנוסף נמצאו שני מיני זוחלים בסכנת הכחדה, צב יבשה מצוי ושנונית שפלה. בשטח מקנן מין של ציפור בסכנת הכחדה, שרקרק מצוי וכמו כן נצפתה קיווית להקנית, מין בסכנת הכחדה עולמית. כמו כן, השטח מקיים אוכלוסייה קטנה של יונק בסכנת הכחדה, צבי ארץ ישראלי.

על אף הממצאים המעודדים, נמצאו מספר רב של צמחים פולשים, כמו גם עופות פולשים ומיני עופות ויונקים מלווי אדם ומינים מתפרצים. נראה כי הפרת השטח על ידי נסיעת כלי רכב היוותה ההפרעה העיקרית לפעילות היונקים והעופות ברכס הכורכר שהעדיפו את מתחם תע"ש הסגור. בשולי החריצים בקרקע שנוצרו ע"י כלי הרכב נראו מוקדי צימוח של מינים פולשים המקטינים את עושר מיני הצומח המקומי והחרקים.

בתמיכת הממצאים וההמלצות של הסקר הראשוני, בוצעה חסימת הגן הלאומי לכניסת כלי רכב ובהמשך מתוכננים סימון שבילי הליכה וטיפול במוקדי המינים הפולשים ושמירה על מינים בסכנת הכחדה.

באופן תדיר, לאורך כל השנה, מתבצעות פעילויות חינוך והסברה למגוון קהלים, ביניהם מוסדות חינוך, תושבים ומשפחות מהמועצה וסביבתה ופעילויות הכשרה כגון השתלמויות מקצועיות למורי דרך ואנשי מקצוע.

 מטרות הסקר

א. מיפוי ערכי הטבע הייחודים של גן לאומי "חוף השרון דרום", שמורת הנוף ומרחב מצוק הכורכר של ארסוף קדם, להוציא את שטח היישוב "ארסוף קדם".

ב. גיבוש המלצות לשימור ערכי הטבע והנוף - כבסיס לתכנון וניהול מרחב זה ע"י גורמים ברמה המקומית, אזורית וארצית, כולל המלצות להסדרת היישוב ארסוף קדם הגובל עם מרחב זה.


סיכום ועיקרי הממצאים

א. המגוון הביולוגי בארסוף קדם גבוה וכולל מגוון בתי גידול המשתנים ממזרח למערב (כתלות בקרבה למצוק ובהרכב הקרקע).

ב. שטחי השדות המוברים (בגן הלאומי ובשמורת הנוף והגלריה הירוקה), מהווים כיום בית גידול עשיר לצמחים ובעלי חיים.

ג. שטח הסקר תומך עדיין במספר מיני יונקים, זוחלים וצמחים בסכנת הכחדה אשר חשוב לשמרם.

ד. הגורם המגביל העיקרי בתקופת הסקר היה הפרות אנושיות כתוצאה מנסיעה בכלי רכב שפוגעת בתשתית (שינוי משטר תנועת החולות, התמוטטות של מצוקי כורכר פריכים), בהרכב בצומח (הקוליסים "מפנים" מקום לצמחים פולשים המטיבים להשתלט על שטח מופר), ובחברת בעלי החיים המתפתחים על התשתית והצומח המקומי, מרמת החרקים ועד העופות הנודדים והצבאים. חשוב לציין כי מאז סיום הסקר שטח המצוק נחסם לתנועת כלי רכב.

ה. בסקר נצפו מינים פולשים ומתפרצים רבים אשר דוחקים את בעלי החיים המקומיים אשר רכס הכורכר הוא בית גידולם הטבעי (כמו קיפוד החולות למשל).

ו. בחלק הצפוני של אזור הסקר, המופר פחות, נמצא מגוון גדול יותר של צמחייה וחרקים.

ז. מגוון הציפורים הגבוה ביותר נמצא במתחם תע"ש בו אין כלל תנועת כלי רכב ואנשים. כך גם עיקר תחנות ההרחה ופעילות הצבאים נצפו בתוך מתחם תע"ש המוגן.

ח. אוכלוסיית הצבאים המתקיימת בארסוף הינה קטנה וגיוס של פרטים חדשים הינו מועט, אך יתכן כי ישנה תנועת צבאים גם ממתחם וינגייט- חוף השרון לארסוף דרך געש.

ט. חלק מהתוצרים שהתקבלו בסקר הנוכחי חסרים, כיוון שהעונה לא תאמה במלואה את עונת הפעילות של הטקסון שנסקר. חשוב לבדוק את העונה המתאימה לביצוע הסקר ולבצע החזרה על הסקר- במהלך השנה ולאורך שנים, כדי לקבל תמונת מצב מלאה ביותר.

י. הסקר מדגיש את יחודו של בית הגידול של כורכר וחולות ואת החשיבות לשמרו אל מול איומי הפיתוח.


חוברת סקר  חוברת סקר
שכבות הסקר  שכבות הסקר
אזור הסקר
חוברת הסקר
 
בניית אתרים