מכון דשא מכון דשא - דמותה של ארץ
צפון הרי ירושלים
אורי ערד
מאי,2016

מחברים נוספים

אורי ערד, אוריה אורן, איתן רומם, רקפת סיני, אמיר פרלברג, עמית מנדלסון, מימי רון, לירון אמדור ואורי רמון


תאריך הפקה
מאי 2016

קנ"מ עריכת הסקר
1:10,000גבולות הסקר

בצפון– גדר ההפרדה.

במערב– קו נחיתת הרי יהודה אל שפלת יהודה וכביש 38.

בדרום– אגן הניקוז של נחל שורק והשלוחה מהר הטייסים לעיי הכפר עקור.

במזרח– תחום סקר "ההרים ממערב לירושלים" (זוהר ועמיתיו, 2009), זהו קו אשר הולך מאזור עיי עקור דרך מורדות הר הטייסים, גבעת יערים, אבו גוש עד הר אדר.


רקע ומטרות העבודה

בשנת 2009 הושלם סקר "ההרים ממערב לירושלים" ע"י מכון דש"א –  מרכס הר חרת מערבה, עד לקו הר טייסים - קריית יערים. הסקר משמש לצרכי תכנון, ניהול השטח וממשק.

כפרויקט המשך, עלה הצורך להרחיב את הסקר מערבה עד לכביש 38, ולכלול בו את יער הקדושים ויער נווה אילן. זאת, במטרה לשלבו בתהליך בניית "יער מודל" ביער הקדושים, כחלק מתהליך יישום תורת ניהול היער החדשה שגובשה לאחרונה בקק"ל, ולכוון את פעילות הפיתוח העתידי כמו פיתוח תשתית חקלאית ותיירותית מסוגים שונים ועוד.

בנוסף, ישנה חשיבות להכנת סקר טבע, נוף ומורשת האדם באזור, שיסייע בחשיפת אתרים רלוונטיים לקהל,  תוך שימור ערכי טבע ונוף של האזור.

הסקר כולל פרק הדן בערכיות פנאי ונופש וכן נספח העוסק בשריפות בתחום הסקר

מטרות הסקר

·         לתעד "תמונת מצב" רב תחומית של אזור הסקר לצרכים עתידיים.

·         אפיון והערכת חשיבותם של ערכי טבע, נוף ומורשת האדם באזור.

·         להוות רקע לתכנון וניהול עתידי של השטחים הפתוחים באזור הסקר.

·         איסוף מידע להערכת סיכוני שריפה בשטח הסקר.

 


סיכום ועיקרי הממצאים

נוף:

ממצאי הפרק הנופי מעלים כי מדובר באזור ערכי מאוד מבחינה נופית. כל תת-יחידה במפה עומדת בפני עצמה אולם ניתן להצביע על מספר אזורים בולטים: אגני הניקוז של נחל בית חנן ונחל כפירה, בעיקר בחלקו העליון של האגן, כוללים את הריכוז הגדול ביותר של תת יחידות בערכיות מרבית.

מרבית האזור המרכזי של הסקר קיבל ערכיות גבוהה מאוד, בתוכו ערוצי הנחלים של הנחלים החמישה ויתלה קיבלו ערכיות מרבית בעוד מצלעות הכפירה וחלקים מאגן נחל אילן קיבלו ערכיות גבוהה. אגן נחל כיסלון מכיל פסיפס של תת יחידות בערכיות גבוהה, גבוהה מאוד ומירבית. חלקו המזרחי והגבוה של הסקר הכולל את שני הישובים הגדולים של האזור וכן פסיפס של שטחי חקלאות ביחד עם שטחים מופרים קיבל ערכיות בינונית-גבוה.

צומח:

האזור הצפון מערבי של הסקר קיבל ערכיות מרבית, ובו יש ריבוי של תצורות צומח נמוכות, כמו שיחייה ובתה. כמו כן שטחי החורשים בהר טייסים והר כרמילה קיבלו ערכיות גבוהה. בסך הכל, רוב מכריע של השטח הוא בעל ערכיות גבוהה, גבוהה מאוד ומירבית. השטחים שקיבלו ערכיות בינונית ונמוכה הם לרוב מופרים ופגועים מסיבות שונות.

 


שכבות ממ"ג להורדה  שכבות ממ"ג להורדה
שכבות ממ"ג ערכיות פנאי ונופש  שכבות ממ"ג ערכיות פנאי ונופש
חוברת סקר  חוברת סקר
אזור הסקר
חוברת הסקר
 
בניית אתרים