מכון דשא מכון דשא - דמותה של ארץ
מערב ירושלים: סקר נוף ועקרונות תכנון
אורי רמון, טל שוורץ ואיריס ברנשטיין
דצמבר,2001

תאריך הפקה
טבת תשס"ב - דצמבר 2001

קנ"מ עריכת הסקר
1:10,000

גבולות הסקר

השטח שנסקר בעבודה זו סובב את מתחמי הבינוי הגדולים של תוכנית ספדי, שמיועדים לבנייה גם ע"י עורכי תוכנית המתאר המחוזית החדשה למחוז ירושלים (תיקון 1/30). עמק הארזים לא נכלל בתחום הסקר.
גבולותיו הם:
בצפון - כביש מס' 1 ומחלף מוצא.
במזרח - השוליים המערביים של יער ירושלים, עין כרם, צומת אורה, שולי קריית מנחם וגבעת משואה.
בדרום - נחל רפאים.
במערב -אוכף ח' סעדים, שולי הר איתן, השוליים המערביים של שלוחת צובא, מעוז ציון.
 


רקע ומטרות העבודה

המסמך נועד להעריך את רגישותם וערכיותם של השטחים הכלולים בתוכנית הבינוי הגדולה במערב ירושלים, הידועה בשם תוכנית ספדי, ולהציג את הפגיעה הנופית והסביבתית הצפויה בעקבות מימושה של תוכנית זו ופיתוח התשתיות שנלוות אליה.
בעקבות הצגת ערכי הטבע והנוף באזור מוצעים עקרונות תכנון שנועדו לשמור על ערכים אלה ועל תפקוד האזור למטרות נופש ותיירות. על רקע ניתוח ערכיות השטח מתייחסת העבודה גם לקונפליקטים בין שמירת ערכי הנוף והמורשת ולבין תוכניות הבינוי ופיתוח התשתית באזורים אלה.
המידע והגדרות הקונפליקטים בעבודה זו מיועדים לשמש כמסד לגיבוש עמדה תכנונית של "פורום הגופים הירוקים" בתכניות שעל הפרק.


סיכום ועיקרי הממצאים

תכנית ספדי למערב ירושלים כוללת התפשטות הבינוי של העיר מעבר לנחל שורק שמהווה גבול פיזי טבעי לעיר. גלישה כזאת תפגע קשות בערכי הטבע והנוף באזור המיוחד של מערב ירושלים, שתוארו במסמך זה. דמותה של העיר השוכנת על במת ההר תעלם ולא יהיה קו גבול ברור בינה ולבין השטחים הפתוחים ממערב. לציר הכניסה אל העיר מכיוון נחל שורק, בואכה עין כרם אל העיר, חשיבות מיוחדת - לאורך ציר זה השתמר במיטבו הנוף הטבעי והחקלאי מסורתי של הרי יהודה. לכן יש בתוכניות הבינוי על שתי גדותיו של הנחל - מתחם הדסה מדרום והר חרת בצפון מערב - פגיעה קשה במרקם האיכותי והחשוב ביותר של אזור מערב ירושלים.
מתוך הסקר עולה הצורך בתכנון מרחב מערב ירושלים על פי העקרונות הבאים, המבוססים על בחינת האיכויות של כל אגן נופי לאורך הנחל:

שמירה על אגן סטף כחלק מה"ליבה השמורה" של הרי יהודה - ללא פגיעה בערכי הטבע והנוף שבו.
פיתוח אגן עין כרם כגן לאומי בדגש שמירה על המסגרת הנופית - תרבותית של האזור.
פיתוח אגן סכר בית זית כאזור נופש אינטנסיבי יותר, לשימוש תושבי העיר, בשילוב עם יער ירושלים.
שמירה על אגן נחל חרת ללא פגיעה בנוף המסורתי - אזור כרמי הזיתים וללא פגיעה בדמותו הייחודית - המדרונות התלולים וסבך הצומח הטבעי עליהם.
אגן נחל רפאים: גם על המורדות הדרומיים של רכס לבן מתוכננת בניה נרחבת, בצירוף עם סלילת כביש מהיר שיגיע לירושלים מדרום מערב. בחינה של נוף האזור מצביעה על הצורך להרחיק ככל האפשר את הכביש והשטחים הבנויים ממכלול טרסות החואר ושורת המעיינות שנמצאים במעבר בין תצורת עמינדב לחואר מוצא. דגש מיוחד יש לשים על שימור וטיפוח אגן נחל ולג'ה עם שלושת המעיינות, המערכת החקלאית והבוסתנים משתי גדותיו.

אנו מקווים כי ממצאי העבודה ומסקנותיה יסייעו לציבור בכלל ול"פורום הגופים הירוקים" בפרט בגיבוש עמדתו ביחס לתכניות הבניה והתשתית באזור הנסקר. עוד אנו מקווים כי יהיו מסד ורקע למתכננים השונים הפועלים באזור רגיש וחשוב זה.


לגלריית מפות הסקר
לגלריית תמונות הסקר


להורדת חוברת הסקר  להורדת חוברת הסקר
להורדת מפות הסקר  להורדת מפות הסקר
להורדת שכבות המידע  להורדת שכבות המידע
אזור הסקר
חוברת הסקר
 
בניית אתרים