מכון דשא מכון דשא - דמותה של ארץ
יער בית גמליאל
הילה גיל
יולי,2018

מחברים נוספים

דר בן נתן, עידן טלמון, גל כגן, אמיר פרלברג ואורי רמון


תאריך הפקה
יולי 2018

גבולות הסקר

חורשת בית גמליאל ממוקמת על גבי שתי גבעות כורכר סמוכות, מצפון למושב בית גמליאל השוכן בין הערים רחובות ויבנה. שטחה הכולל הוא כ- 60 דונם וחלקה הגדול נטוע בעצי איקליפטוס (בעיקר מהמין איקליפטוס המקור) בצפיפות משתנה. שתי הגבעות גובלות בשדות חקלאיים המפרידים ביניהן, ודרכי עפר מפרידים בין הגבעות לשטחי החקלאות.  


רקע ומטרות העבודה

בגבעות כורכר נטועות באיקליפטוס המקור, סמוך למושב בית גמליאל שבחבל פלשת, שרד צומח טבעי של שיחייה ובתה ים-תיכוניים בעל עושר גבוה של מיני צמחי בר. הגבעות מבודדות מאתרי צומח טבעי אחרים של כורכר באזור, ומוקפות בשטחים חקלאיים. גבעות כורכר הן בית-גידול נדיר בארץ, שכמעט אינו מיוצג בשמורות טבע. לפיכך, חשוב לשמר את המאפיינים הטבעיים של בית הגידול ובכלל זה גם את חברת הצומח הטבעי של הגבעות, ולשלב בתהליכי השימור – פיתוח מושכל לצרכי פעילויות פנאי ונופש, חינוך והדרכה – לטובת הקהילה המקומית והציבור הרחב.

כדי לשמור על ערכי הטבע והנוף שנותרו בשטחים אלו, נערך סקר ראשוני של המצב הקיים, שנועד לאתר את שטחי הכורכר ולמפות את תכסית שימושי הקרקע עליהם ואת מאפייני חברת הצומח. זאת, במטרה להגדיר עדיפויות לשימור ודרכים לטיפוח איכויותיהם השונות של השטחים שנסקרו. 


סיכום ועיקרי הממצאים

צומח:
בסקר השדה באתר זה  נרשמו 166 מיני צמחים. מתוכם 17 מינים בעלי חשיבות מיוחדת לשימור או מינים עם עניין מיוחד. מינים אלה כוללים בנוסף למינים הנדירים, גם מינים מוגנים על-פי חוק אכרזת גנים לאומיים, שמורותטבע, אתרים לאומיים ואתרי הנצחה (ערכי טבע מוגנים), התשס"ה – 2005; אילנות מוגנים על-פי צו היערות(אכרזה על אילנות מוגנים), התשנ"ז-1997; ומינים אנדמיים (מינים שתפוצתם מוגבלת לתחום גיאוגרפי מצומצם יחסית בישראל ושכנותיה).

מבין 17 המינים בעלי חשיבות לשימור, 10 מיני צמחים הם מוגנים, ובהם כמעט כל העצים באתר – נטועים ומקומיים כאחד. צמחי הבר המוגנים שאינם עצים (7 מינים) הם גיאופיטים (צמחי בצל ופקעת).

מבין הצמחים האנדמיים (8 מינים), שניים מהם ידועים כיום רק מישראל (שום תל-אביבי ופשתנית יפו). לפיכך, פגיעה באוכלוסיותיהם המעטות או המתמעטות עשויה להביא להכחדתם, לא רק בישראל אלא בעולם כולו.

בעלי חיים:
עופות: החורשות מאכלסות בקביעות מספר מצומם של מיני עופות, מרביתם ככל הנראה מקננים בעצי החורשה. העופות שנצפו בסקר: דררה (מין פולש), שלדג לבן-חזה, עורב אפור, פשוש, תור הצווארון, סיס חומות, יונת הבית (פליט תרבות), עורבני, סיקסק, בולבול ממושקף ודאה שחורת-כתף.

זוחלים: בחורשה נצפו זוחלים מועטים משני מינים בלבד: חרדון מצוי ונחושית עינונית. סביר להניח כי יש בחורשה גם מינים נוספים, אך אלה לא נצפו במהלך הסקר המצומצם הנוכחי.

יונקים: מספר היונקים בחורשה מצומצם אף הוא. סימני פעילות של שלושה מינים בלבד תועדו בסקר, כולם מינים נפוצים: דרבן מצוי ותן זהוב שעקבותיהם אותרו בשבילי החורשות, וחולד – שאת תלוליות העפר שהוא מפנה ממחילותיו אפשר לראות פזורות בשטח. בשטח נמצאו מחילות בגדלים שונים, וסביר להניח כי משתמשים בחורשות מיני יונקים נוספים. על מנת לזהות את בעלי-החיים שעושים שימוש במחילות, יש להציב מלכודות מכרסמים בשטח. על מנת לתאר תמונה מלאה יותר של עושר מיני היונקים הגדולים והבינוניים באזור הסקר, יש לבצע סקר בעזרת מצלמות עם חיישני תנועה, ולהשלמת תמונת היונקים – מוצע להשתמש גם בגלאי עטלפים שיונחו בשטח למשך מספר ימים.

מעט מאוד שטחי כורכר המקיימים עדיין צומח טבעי ומאכלסים צמחיית בר נותרו בפלשת (דרום מישור החוף). מרבית גבעות הכורכר הטבעיות בדרום פלשת מרוכזות, במידה זו או אחרת, בעיקר בשטחים באזור גברעם – אור הנר – ניר-עם. באזור הסקר הנוכחי, המצוי במרכז פלשת ובו ממוקם הישוב בית גמליאל – שטחי הכורכר הטבעיים מצומצמים ביותר.

בשל כך, גבעות בית גמליאל מקיימות חברת צומח טבעית הנדירה במרחב הגיאוגרפי הנדון, ומבודדת מאזורי צומח טבעיים אחרים בפלשת. בגבעות אמנם נמצאו ביום הסקר מעט מינים בסכנת הכחדה ואנדמיים (סקר ממוקד לאיתור מינים כאלו צריך להיות בהיקף ובמאמץ דיגום גדולים יותר, ולכן ייתכן שישנם מינים נדירים שלא נצפו – בגלל הגעה לשטח הימצאם בעונה לא מתאימה, ולעתים אף בשעה הלא נכונה של היום). אך עם זאת, חברת הצומח עשירה למדי במיני צמחים מוגנים בחוק, וכאלו האופיינים לבית-גידול של כורכר. אלה תורמים תרומה בעלת משמעות רבה לחשיבות השימור של החורשה. 

חוברת הסקר  חוברת הסקר
שכבות הסקר  שכבות הסקר
חוברת הסקר
 
בניית אתרים