מכון דשא מכון דשא - דמותה של ארץ
גב הערבה
מימי רון, עוזי אבנר (אתרים ארכיאולוגים) ואורי רמון
אוקטובר,2004

תאריך הפקה
אב תשס"ה - אוגוסט 2005

קנ"מ עריכת הסקר
1:5,000

גבולות הסקר

בצפון: מצפון לגבעות לובן.

במזרח: הגבול הבינלאומי עם ממלכת ירדן.

בדרום: גבולו הדרומי של מושב לוטן.

במערב: הסקר מתרחב לעתים מעבר לגבול מישורי הערבה והוא כולל גם את הר יעלון ואת מדרגת הביניים של מצוק ההעתקים - רמות שעלב.
 


רקע ומטרות העבודה

סקר טבע ונוף "גב הערבה" נערך ע"י יחידת הסקרים בשנת 2004, כהמשך לסקר הערבה הכולל שנערך בין השנים 2000-1. הוא כולל מידע מפורט יותר על האזור הגבוה של הערבה, משני עבריה של שלוחת נוצה. הסקר נועד להיות בסיס לאפיון ערכי הטבע והנוף באזור ולהעריך את חשיבותם לשימור. ממצאיו נועדו לשמש כלי עזר לתכנון פיתוח בר קיימא באזור רגיש זה - גם למקבלי ההחלטות וגם לקהילה המקומית.

הסקר נערך בהזמנת ארגון "סביבה בריאה בערבה" הפועל ב"מכון הערבה ללימודי הסביבה" בתמיכת המשרד לאיכות הסביבה.


סיכום ועיקרי הממצאים

חלקים נרחבים מאזור הסקר דורגו ברמות הערכיות הגבוהות:

· האזור המרכזי, הגבוה, של גבעות לובן - בעיקר בגלל ערכו הנופי.

· אזור נחל חיון והשטחים הפתוחים הנרחבים סביבתו - ערכים בוטניים ונופיים נדירים, ערכיות רצף גבוהה, במיוחד בחלקים המערביים של אזור הסקר.

· שלוחת נוצה - הנקודה הגבוהה ביותר בערבה. ערכה רבה בגלל ייחודה הנופי והנופים הנשקפים ממנה, במיוחד לכיוון מזרח ודרום.

· נחל שטה - בנחל עצמו נוף שטים ייחודי וערכו הבוטני רב. ערכו של החלק המערבי של היחידה נובע מריחוקו מתשתיות ויישובים.

· מכלול מצוק ההעתקים, מגבעות יהל ועד לרמות שעלב - ערך נופי רב כתופעת טבע רבת הוד, שמשולבים בה בתי גידול חשובים, במיוחד בעמקי הנחלים.

· גבעות ערנדל וקע א-סעידין - חלק ממכלול פתוח הכולל תופעת טבע ונוף ייחודית. הבקעה משנה את פניה לאורך עונות השנה.

· נחל שעלב - חשיבות בוטנית לאפיק הנחל כולו. חשיבות מרובה לשימור שרידי החולות בסובב נחל שעלב. חשיבות מיוחדת לחלק המרכזי של הנחל: מהקצה הדרומי של שדות יהל עד לחלק הצפוני של שדות לוטן וקטורה.

לגלריית מפות הסקר
לגלריית תמונות הסקר


להורדת חוברת הסקר  להורדת חוברת הסקר
להורדת מפות הסקר  להורדת מפות הסקר
להורדת שכבות המידע  להורדת שכבות המידע
אזור הסקר
חוברת הסקר
 
בניית אתרים