מכון דשא מכון דשא - דמותה של ארץ
סובב באר-שבע
איתן רומם ואורי רמון (עריכה)
אוקטובר,2011

ביצוע וכתיבת הסקרים הנושאיים:
פרק נופי: זיו כהן, איריס ברנשטיין, אורי רמון ואיתן רומם
סקר הצומח: מימי רון
סקר הזוחלים: בועז שחם
סקר העופות: יואב פרלמן
סקירה ארכיאולוגית: דר' מוטי היימן

תאריך הפקה
אלול תשע"א - ספטמבר 2011קנ"מ עריכת הסקר
1:10,000


גבולות הסקר

הסקר כולל את המחצית המערבית של תחום השיפוט של העיר באר שבע, פרט לשטח העיר הבנויה.  גבולו של הסקר בכיוון מזרח הוא בכביש 40 "הישן" - מצפון לצומת גורל, המשך סביב קו הבינוי של העיר  ועד לקרבת צומת אוהלים.  בצפון, במערב ובדרום גבול הסקר הוא בצורה דמוית קשת, במרחק של 2 עד 4 ק"מ בערך מגבול הבינוי של העיר (על פי גבול תחום השיפוט העירוני - גבול שלא הותווה לפי מאפיינים פיזיים בשטח).
שטח תחום הסקר הוא 48,650 דונם.


רקע ומטרות העבודה

העיר באר שבע חולשת על שטחים פתוחים נרחבים (כ-90 קמ"ר, שהם כ-3/4 מ-118 קמ"ר של שטח השיפוט העירוני כולו). בעבודה זו נסקרה המחצית המערבית של שטח השיפוט, שבה יש אזורים פתוחים נרחבים וערכיים יותר מאשר במחצית המזרחית. בעוד שרוב השטחים הללו אינם מפותחים וחלקם בעלי ערכיות נופית ואקולוגית גבוהה, הרי שאזורים אחרים סובלים ממפגעים ומהתדרדרות חזותית וסביבתית. תכניות הפיתוח העדכניות של באר שבע ואלו העתידות לבוא, עשויות ליצור לחצי פיתוח גבוהים על השטחים הפתוחים שסביב העיר.
מטרת הסקר הינה לייצר תשתית נתונים, על מנת לעזור בקבלת החלטות מושכלת בנושאי עדיפויות שטחים לפיתוח, בתחום המוניציפאלי של באר שבע. הסקר נועד גם לתרום לשילוב השטחים פתוחים שבתוך העיר במערך השטחים הפתוחים והמסדרונות האקולוגיים שמחוץ לה.


סיכום ועיקרי הממצאים

נוף ומורשת האדם
מכלולים בעלי ערכיות נופית מירבית או גבוהה מאד בתחום הסקר נמצאים באזורי קניון נחל פטיש, באגן נחל עשן, וברוב האזור שמדרום לכביש באר שבע - חצרים, הכולל את ערוץ נחל באר שבע.
באגן נחל עשן ובקרבת נחל באר שבע ישנם גם אתרים ארכיאולוגיים רבים ובכללם מערכות חקלאיות קדומות.

צומח וחי
תחום הסקר נמצא באזור שבו יש השתנות אקלימית מהירה בין הצפון לדרום ולכן יש בו מגוון גדול של נופי צומח וחי. מבחינה אקולוגית, הגבול בין אזור ספר המדבר לאזור המדבר עובר בסביבת נחל באר שבע. עובדה זו ניכרת הן מתוצאות סקר הצומח והן מתוצאות סקר העופות.
חלקים גדולים משטח אזור הסקר, ובפרט בדרומו,  מכוסים בצומח טבעי עם הפרות מעטות.  בצפון האזור חלק ניכר מהשטחים מעובד או נטוע, מגוון הצומח באזורים המעובדים והנטועים נמוך יותר ונראה שלפחות מבחינת העופות פעילויות אלה דוחקות את המינים האופייניים לאזור ומעודדות מינים מלווי אדם. מגוון הזוחלים הינו גדול יחסית באזורים עם צומח טבעי. באזורי נטיעות חדשות בשיטת קציר נגר (בקצה הצפוני של האזור) ישנה פגיעה ניכרת בצומח ובחי.
מינים נדירים: במספר כתמים בצפון אזור הסקר נמצאים מיני צומח נדירים מאד - "אדומים" (שום קולמן ואירוס שחום). קיים פוטנציאל רב להימצאות שנונית באר שבע (מין לטאה אנדמי הנמצא בסכנת הכחדה) בערוצי לס רחבים בדרום אזור הסקר.

רצף שטחים פתוחים
רוב שטח  הסקר נמצא בקירבה לעיר או למתקני תשתית, ולפיכך אזורים בעלי ערך רצף גבוה (מרחק רב מהפרות) נמצאים בעיקר בחלק המרוחק של הגבעות בדרום האזור.

ערכיות משולבת צומח, נוף ורצף שטחים פתוחים
המפה המסכמת של הסקר מצביעה על האזורים הערכיים ביותר ככאלו שנמצאים:
1) בקטע הצפון מערבי (אזור קניוני נחלי פטיש עשן וסביבם, מצפון מערב לבסיס התחמושת הנטוש - המרת"ח)
2) כתמים מצפון לנחל כובשים ומדרום למרת"ח.
3) בקטע הדרום מערבי של תחום שיפוט העיר +  נחל באר שבע
כאמור, חלקים ממקטעים אלה, ובפרט נחלי עשן ובאר שבע, גם עשירים במיוחד באתרים ארכיאולוגיים והיסטוריים והקשת הדרום מערבית וסביבתה מכילות שרידי חפירות ממלחמת העולם הראשונה.

המלצות עיקריות והתייחסות לתוכניות עתידיות
1. שימור המכלולים הערכיים ביותר כשטח פתוח מחוץ לעיר או לפחות כשטח לשימור בתחום הפיתוח העתידי (כפי שמוצע לגבי אזור קניון נחל עשן בתכנית שכונת רובע מנחם). במקרה האחרון חשוב לשמור על מסדרון ללא פיתוח שיחבר את השטח לשימור עם האזורים שמחוץ לעיר.
2. המשך תיעוד של מינים נדירים וסימון בתי גידולם כאזורים לשימור, הן בשטח והן במפות הפיתוח.
3. שילוט ושימור אתרי טבע ומורשת ושילובם במסלולים מחוץ לעיר ובאזורים לשימור שבתוך העיר. המשך יצירת חיבורים בין השבילים שבתוך העיר לאלו שמחוץ לה.
4. עדיף לפתח אזורי נופש בחיק הטבע בתחום הייעור הנוכחי.
5. הימנעות מייעור נוסף עקב השפעתו הניכרת על המערכת האקולוגית המקומית.
6. ביצוע סקר ארכיאולוגי מפורט לפני כל פעולת פיתוח, וניסיון לשלב שרידי מורשת באזורים שיפותחו.
7.כדי לפגוע כמה שפחות ברצף השטחים הפתוחים, רצוי לפתח תחילה את השטחים שצמודים לעיר, ולהמנע מפיתוח ב"קפיצות" באתרים מרוחקים מהעיר.

לגלריית מפות הסקר
לגלריית תמונות הסקר

להורדת חוברת הסקר  להורדת חוברת הסקר
נספח 1: פרטי תצפיות הזוחלים  נספח 1: פרטי תצפיות הזוחלים
נספח 2: פרטי תצפיות הצמחים  נספח 2: פרטי תצפיות הצמחים
להורדת מפות הסקר  להורדת מפות הסקר
להורדת שכבות הסקר  להורדת שכבות הסקר
אזור הסקר
חוברת הסקר
 
בניית אתרים