מכון דשא מכון דשא - דמותה של ארץ

סיכום ימי עיון

יום עיון לֹטבע נהר הירדן

נערך לקראת פירסום סקר דרום נהר הירדן. ביום העיון הוצגו עיקרי ממצאי הסקר.
5/03/2018

כנס בנושא רקע אקולוגי לתכניות כוללניות

נערך בנובמבר 2017 בבמוזיאון הטבע החדש ע"ש שטיינהרדט
9/11/2017

יום עיון בנושא שימור ופיתוח במישורי הלס בצפון הנגב

יום העיון נערך לרגל סיום העבודה על סקר טבע ונוף ומורשת האדם - מישורי הלס בצפון הנגב. במהלכו הוצגו עיקרי ממצאי הסקר ועבודות שונות שנעשו באזור מישורי הלס.
ניתן לצפות במצגות ובתמונות מיום העיון.
27/09/2016

סיכום מפגש דיון בנושא מדיניות מיסוי ושמירת השטחים הפתוחים בישראל

בחודש פברואר 2016 יזם מכון דש"א מפגש דיון באוניברסיטת ת"א בו הוצגו עיקרי העבודה בנושא מדיניות מיסוי ושמירת השטחים הפתוחים בישראל.
8/06/2016

יום עיון לרגל השקת אטלס הכורכרים

יום העיון נערך בחודש מאי 2015
באשכול הפיס בנס ציונה
ניתן לצפות במצגות ובתמונות
1/06/2015

סדנאות למתכננים- מרכז המועצות האזוריות והמשרד להגנת הסביבה

הסדנאות נועדו להוביל להיכרות מעמיקה יותר עם תוצרי הסקרים ולקבלת משוב הדדי על דרכי עיבוד המידע, עריכתו והצגתו.
19/03/2015

סדנת מתכננים להיכרות עם ערכי הטבע והנוף של שטחי הלס בצפון הנגב

הסדנה נערכה במרץ 2015 בשיתוף הרשות ליישוב הבדואים, המשרד להגה"ס, רט"ג וחלה"ט בסדנה הוצגו ממצאי ביניים של הסקר שנערך באזור, על מנת להעלות על שולחן התכנון את המידע הסביבתי (הדל יחסית) הקיים, לשמוע על הצרכים והשאלות שעלים תוך כדי תהליך התכנון וגם להראות מה מוסיף הסקר בתחומים אלה.
19/03/2015

הגלבוע - עבר, הווה ועתיד

יום עיון לכבודו של עזריה אלון ז"ל
1/03/2015

מצגות מיום עיון הר חמרן - פתחת ניצנה

יום העיום נערך בחודש דצמבר 2014
בעקבות פרסומו של סקר טבע ונוף הר חמרן - פתחת ניצנה
1/01/2015

סיכום פורום דש"א בנושא הכרה בשיקום אקולוגי כשימוש ראוי בשטחים חקלאיים

1/08/2014

יום עיון: ניהול קרקע חקלאית

מדיניות לניהול קרקע חקלאית הנכללת בגדרי מקרקעי ישראל:
היבטים ושיקולים סביבתיים בהקצאת קרקע חקלאית וניהולה
2/10/2011

כנס ירושלים לסביבה וטבע, 2010

25/05/2010

סיכום כנס צפית ומצגות הרצאות הכנס

מצגות ההרצאות שניתנו במסגרת כנס צפית. הכנס נערך בחודש מארס, 2010, בכפר מנחם.
1/04/2010

כנס חירום:הרפורמה במקרקעין והרחבת סמכויות הות"ל

תמליל כנס חירום בנושא הרפורמה במקרקעין והרחבת סמכויות הות"ל
1/06/2009

דיונות בישראל: מדיניות, ניהול וממשק

תקצירי הרצאות שניתנו ביום עיון בנושא הדיונות בישראל: מדיניות, ניהול וממשק.
יום העיון נערך באוניברסיטת בן גוריון. ב- 1.6.2009
1/06/2009

מוטב מאוחר מאשר לעולם לא...?

סיכום פורום דש״א בנושא התאמת תכניות ארכאיות למדיניות התכנון העדכנית
4/01/2009

סיכום יום עיון בנושא אנרגיות מתחדשות

יום העיון נערך במסגרת "פורום דש"א" ב- 1.1.2009
1/01/2009

סיכום יום עיון בנושא: שימור ופיתוח בהרי ירושלים

יום העיון נערך במכון ירושלים לחקר ישראל בנובמבר, 2009
27/11/2008

היבטים תכנוניים וסביבתיים של פינוי בסיסי צה"ל (סיכום יום עיון)

סיכום יום עיון שנערך ב- 19.3.08 בנושא היבטים תכנוניים וסביבתיים של פינוי בסיסי צה"ל. יום העיון נערך בשיתוף בין מכון דש"א ואיגוד המתכננים בישראל.
19/03/2008

סיכום פורום דש"א בנושא ניוד זכויות

1/01/2007
Next Page 
 
בניית אתרים