מכון דשא מכון דשא - דמותה של ארץ

יום עיון: ניהול קרקע חקלאית

2/10/2011
 

סיכום יום עיון בנושא:

מדיניות לניהול קרקע חקלאית הנכללת בגדרי מקרקעי ישראל:
היבטים ושיקולים סביבתיים בהקצאת קרקע חקלאית וניהולה

יום העיון נערך ב- 25.9.2011 והתמקד בשתי סוגיות: מדיניות ומנגנונים להקצאת קרקע חקלאית, ומשטר הנחלות החקלאיות הנוהג בארץ.

סוגיות אלה עומדות כיום על הפרק, בדיוני ועדת רוטקופף – שהוקמה מכוח החלטת ממשלה מס' 2325 מיום 17.10.2010 לצורך "בחינת המדיניות הקרקעית לניהול קרקע חקלאית הנכללת בגדר מקרקעי ישראל ... במטרה להתאימה למציאות בת זמננו, בשים לב לעקרונות פיתוח בר קיימא".

יחסי הגומלין בין החקלאות לסביבה הינם מקיפים והדוקים וכרוכים בצד תועלות הדדיות גם בקונפליקטים לא מעטים הנובעים מניצול יתר של משאבי קרקע, מים וטבע ומהשפעות של שימושים חקלאיים על הטבע והמערכות האקולוגיות. הדרך לשילוב נאות בין החקלאות והסביבה כרוכה בהטמעה מעמיקה של עקרונות קיימות ושמירה על משאבי טבע ומערכות אקולוגיות בהתנהלות החקלאות.

צעדים ראשונים נעשו להשגת מטרה זו הן בקרב הגורמים הממונים על החקלאות והן בקרב גורמי הסביבה. בכלל זה יש לציין את מסמך "האסטרטגיה לפיתוח בר-קיימא של משרד החקלאות מ-2010 המכיר בהכרח של החקלאות ל-"שמירה על איזון עם משאבים טבעיים ועל אמצעי הייצור הבסיסיים, קרקע, שטח ימי ומים, המהווים משאב מוגבל שיש לשמור עליו (איכות וכמות)".

יש לברך על החלטת הממשלה לבחון את הנושא, ואולם לאור ההשלכות שיש להקצאת קרקעות לחקלאות ולמשטר הנחלות על השטחים הפתוחים ועל הערכים הטבעיים והשירותים החיוניים שהם מספקים לכלל הציבור, הוחלט על פתיחת את הנושא לדיון ציבורי.

לפיכך, נערך יום עיון בו התקיים דיון ציבורי פתוח ורב פנים בהשלכות ובהיבטים הסביבתיים הקשורים לסוגיות אלה.

1

להלן פירוט ההרצאות שהועברו ביום העיון:

ערן פייטלסון, האוניברסיטה העברית בירושלים
חקלאות וסביבה - הילכו יחדיו בלתי אם נועדו ?!

אורית סקוטלסקי, החברה להגנת הטבע
חקלאות, מגוון ביולוגי ושירותי מערכת

רותי פרום-אריכא, משרד החקלאות ופיתוח הכפר
חקלאות ידידותית לסביבה – מדיניות משרד החקלאות

גדי רוזנטל, כיוון
חקלאות וסביבה: היבטים כלכליים

איתמר בן-דוד, החברה להגנת הטבע | אורי רמון, מכון דש"א | ניר אנגרט, רשות הטבע והגנים
מגמות ושיקולים סביבתיים בהקצאת קרקע לחקלאות - הלכה ומעשה

חיים צבן, צנובר יועצים
סקירה והצגת נתונים וחלופות

חומרי רקע בנושאי יום העיון

לצפיה בתכנית יום העיון המלאה נא לחצו כאן


הדפסשלח לחבר
 
בניית אתרים