מכון דשא מכון דשא - דמותה של ארץ

סיכום פורום דש"א בנושא הכרה בשיקום אקולוגי כשימוש ראוי בשטחים חקלאיים

1/08/2014

ב 18 ביולי 2013 התקיים פורום דש"א בנושא הכרה בשיקום אקולוגי כשימוש ראוי בשטחים חקלאיים

קרקעות חקלאיות לא מעובדות מהוות הזדמנות לשיקום אקולוגי של שטחים בעלי רגישות סביבתית גבוהה כגון שולי שמורות טבע, גדות נחלים או מסדרון אקולוגי באזור חקלאי. שיקום אקולוגי עשוי לתרום להסדרה הידרולוגית, לשיקום הקרקע ולשמירה על משאבי הטבע באזורים חקלאיים (קרקע, מים ומגוון ביולוגי).

באירופה, בארה"ב ובמדינות רבות אחרות קיימות תכניות לשיקום אקולוגי של שטחים חקלאיים ומתן גמול לבעלי זכויות בקרקע תמורת השירות האקולוגי שמעניק השיקום לציבור.

בישראל, אשר סובלת ממחסור חמור בשטחים טבעיים, הנושא נמצא בחיתוליו מלבד שלושה פרויקטי חלוץ לחקלאות תומכת סביבה שיש בהם נגיעה לסוגיה, אין עדיין התייחסות מוסדית לנושא זה.

  

אחד החסמים המרכזיים הניצבים בפני יישום מדיניות כזו הינו חוזה חכירת הקרקע החקלאית, המחייב כי כל שטח חקלאי יעובד באופן פעיל, והפסקת העיבוד הינה עילה להפסקת חוזה החכירה. מגבלה נוספת קיימת בחוק ההתיישבות החקלאית המחייב עיבוד חקלאי של הקרקע והטלת סנקציות כנגד חקלאי שאיננו מעבד אותה.

 חומר רקע
• הזמנה לפורום דש"א
• מאמר רקע לקראת המפגש
• האן איריס, "הבחנה מנהלית-תכנונית-סטטוטורית בין שטחים טבעיים ושטחים חקלאיים מעובדים", מכון דש"א, 2012.
• סקוטלסקי אורית, "מסדרונות אקולוגיים באזורים חקלאיים: עקרונות לתכנון ולממשק חקלאי", אוניברסיטת ת"א קמפוס טבע, 2010,

 

סיכום הפורום שנערך ביולי 2013  סיכום הפורום שנערך ביולי 2013
מצגת ניהול אקולוגי של שטחים חקלאיים - אורית סטוקלסקי  מצגת ניהול אקולוגי של שטחים חקלאיים - אורית סטוקלסקי
הדפסשלח לחבר
 
בניית אתרים