מכון דשא מכון דשא - דמותה של ארץ

סיכום ימי עיון

הפנמת כלים כלכליים לטיפול בפעילות לשמירה על השטחים הפתוחים: סיכום פורום דש"א

1/10/2006

גדר ההפרדה:השפעות סביבתיות

נערך במסגרת צוות החשיבה של מכון דש"א
2/09/2004

סיכום יום עיון לציון 5 שנים לקיומה של הות"ל

סיכום יום עיון שנערך לציון חמש שנים לקיומה של הוועדה הארצית לתשתיות לאומיות (הות"ל): "קיצור וייעול הליכים או בן חורג למערכת התכנון?"
 Previous Page 
 
בניית אתרים