מכון דשא מכון דשא - דמותה של ארץ

סקר היחס לסביבה במרחב שקמה

היחס לסביבה במרחב שקמה

פרויקט חינוכי להעלאת המודעות לשירותי המערכת האקולוגית וסקר דעת קהל לבחינת התייחסות התושבים המקומיים לשטחים הפתוחים, לשדות החקלאיים ופיתוח מתקנים סולאריים באזורם:

העלאת מודעות הציבור לנושא שמ"א הוא אחד מהיעדים שהפרויקט הציב לעצמו. להעלאת המודעות הציבורית יש חשיבות כזרז להטמעת שיקולי שמ"א בקרב קובעי המדיניות. אחת הדרכים להעלאת מודעות הציבור היא בעזרת חינוך וחשיבות ההיבט החינוכי אף הודגשה בפגישות עם מנהלת שקמה. בנוסף, כחלק מהפרויקט היה צורך בהערכת שירותי התרבות ובבירור של עמדות הציבור לגבי השטחים הפתוחים, השטחים החקלאיים והצבת מתקנים סולאריים. בכדי לממש מטרות אלו הוחלט לבצע סקר, שיועבר לציבור כחלק מפעילות חינוכית. לביצוע הסקר, נוצר שיתוף פעולה בין מכון דש"א לבין רשות הטבע והגנים (רט"ג) במסגרת תכנית חינוכית, 'השטחים הפתוחים הם הבית שלי', שמבצעת רט"ג בבתי ספר במרחב שקמה. במהלך הפעילות החינוכית, תלמידי כיתה ו' למדו על שמ"א והתבקשו להעביר את הסקר לשני קרובי משפחה. בנוסף, הסקר הופץ באינטרנט ובסה"כ השיבו עליו 246 אנשים. גיל המשיבים הממוצע היה 45 שנים, 61% מהמשיבים עליו היו נשים והשאר, 39%, גברים. מבחינת התפלגות סוגי היישובים, 48% מהמשיבים היו ממושבים, 39% מקיבוצים, ו-13% מערים באזור. 6% מהמשיבים הם חקלאים ועוד 5% עוסקים במקצוע הקשור לחקלאות. 

 

>> תוצאות סקר היחס לסביבה במרחב שקמה

 
בניית אתרים