מכון דשא מכון דשא - דמותה של ארץ

רקע

המגוון הביולוגי מהווה בסיס לכל תהליכי החיים ולשירותי המערכות האקולוגיות החיוניים לקיומו של האדם, לבריאותו ולרווחתו. המגוון הביולוגי כולל את ערכי הטבע והנוף ואת כלל המערכות האקולוגיות, וקיומו מחייב שמירה על היקף ראוי של שטחים פתוחים והבטחת הרציפות ביניהם וכן איתור של אתרים ערכיים שהשמירה על המגוון הביולוגי בהם חיונית ודחופה (אתרים כאלה מוגדרים כ- "Hot-Spots" בשפה המקצועית של מדע שמירת הטבע). 

מערך השטחים המוגנים הקיים כיום בישראל אינו עונה בצורה מספקת על צרכים אלו. מידע וידע על השטחים הפתוחים והמערכות האקולוגיות נאסף ומנותח במסגרות רבות ושונות ובהם: הסקרים של יחידת סקרי טבע ונוף במכון דש"א הפועלת בשיתוף עם ארגוני שמירת הטבע וגורמים המעורבים בניהול שטחים פתוחים ומקרקעין (רט"ג, קק"ל, רמ"י, מינהל התכנון ואוניברסיטת תל-אביב); נתונים ממאגרי המידע של רט"ג, המשרד להגנת הסביבה; פרויקט הביו-ג'יס (BIO-GIS) אשר מרכז נתונים על המגוון הביולוגי ברחבי הארץ; נתוני ה"ספרים האדומים" אשר מספקים נתונים על מיני צמחים ובעלי חיים בסיכון; נתוני מרכזי המידע של החברה להגנת הטבע והאוניברסיטאות (ציפורים, יונקים, זוחלים); מידע אישי של אנשי שטח מקומיים ומקורות נוספים.

על בסיס כלל המידע והידע הקיימים יש צורך באיתור, מיפוי וסיווג ארצי מרחבי של אתרים ובתי גידול ערכיים שאינם מוגנים, ואשר ההגנה עליהם קריטית לצורך קיום המגוון הביולוגי ושירותי המערכת החיוניים שהם מספקים לבריאות הציבור ורווחתו.

>> איתור שטחים חיוניים לשמירת טבע – מתודולוגיה וכרטיסי אתר לדוגמא

 
בניית אתרים