מכון דשא מכון דשא - דמותה של ארץ

מצגות מכנסים

שימוש חקלאי בחומרי הדברה בקרבת אזורי מגורים: מדיניות ורגולציה בינלאומית

פרק הרגולציה ומדיניות מתוך מחקר ניטור חומרי הדברה כבסיס להסכמות בממשק חקלאות וקהילה הוצג על ידי דר' רונית ג'וסטו בכנס "לקראת מדיניות הדברה לאומית" 12 לספטמבר, בית דגן
12/09/2017

רקע אקולוגי כבסיס לתכנון בקעת בית-נטופה

המצגת הוצגה בוועידה השנתית ה-45 למדע וסביבה 11-10 ביולי 2017
26/07/2017

איתור אתרים נקודתיים חיוניים לשמירת טבע בישראל

הפוסטר הוצג בוועידה השנתית ה-45 למדע וסביבה 11-10 ביולי 2017
23/07/2017

ממשקים חקלאיים תומכי מגוון ביולוגי

המצגת הוצגה בוועידה השנתית ה-45 למדע וסביבה 11-10 ביולי 2017
23/07/2017

ניטור חומרי הדברה באוויר כבסיס להסכמות בממשק חקלאות קהילה

המצגת הוצגה בוועידה השנתית ה-45 למדע וסביבה 11-10 ביולי 2017
23/07/2017

Agriculture practices supporting biodiversity conservation in Israel: A meta-analysis

הצגת מחקר של לירון ישראלי בכנס מדעי שמירת הטבע הראשון במדרשת בן גוריון, אפריל 2017 (באנגלית).
המצגת הוצגה בנוסף בסדנא בינלאומית בירדן שנערכה מטעם ecopeace ב- 18-19 מאי 2017, בהשתתפות 20 מומחים ירדניים וישראלים.
3/04/2017

Identifying Biodiversity Hotspots in Israel

מצגת שהוצגה בכנס למדעי שמירת הטבע הראשון במדרשת בן גוריון,אפריל 2017 (באנגלית).
המצגת הוצגה בנוסף בסדנא בינלאומית בירדן שנערכה מטעם ecopeace ב- 18-19 מאי 2017, בהשתתפות 20 מומחים ירדניים וישראלים.
3/04/2017

פיתוח מתודולוגיה לאמדן הערך של שירותי נופש בשטחים פתוחים

מצגת שהוצגה בכנס מחקרי מפ"ק – קק"ל, בית דגן ינואר 2017
10/01/2017

ניטור חומרי הדברה באוויר כבסיס להסכמות בממשק חקלאות קהילה

הצגת מחקר - ניטור חומרי הדברה באוויר כבסיס להסכמות בממשק חקלאות קהילה, ב"שלחן עגול למרחב הכפרי" כחלק מהכנס ה-57 של האגודה הגיאוגרפית, שנערך ב 26/12/16 באוניברסיטת תל אביב.
26/12/2016

מצגת הטמעת עיבוד משמר לועידה לאקולוגיה וסביבה

מחקר "חסמים העומדים בפני חקלאים באימוץ ממשקי עיבוד משמר קרקע ומים בגד"ש בישראל ודרכי פתרונם" הוצג בכנס אקולוגיה וסביבה ב- 23.6.16. המחקר נעשה בשיתוף פעולה בין מכון דש"א, אגף שימור קרקע וניקוז במשרד החקלאות, ושותפים נוספים במטרה לבחון את תפיסות החקלאים לגבי שימור קרקע וממשק עיבוד משמר ולאפיין את החקלאים המאמצים את הממשק ואת אלו שלא. המחקר מציע סל כלים לשיפור והרחבת מעגל מאמצי עיבוד משמר בארץ.
30/06/2016
Next Page 
 
בניית אתרים