מכון דשא מכון דשא - דמותה של ארץ

מצגות מכנסים

ערכיות אקולוגית של תצורות צומח

פרלברג ועמיתיו (2014) ערכיות אקולוגית של תצורות צומח:
תובנות מסקר הגלבוע, כנס האגודה לאקולוגיה, 2014.
17/09/2014

הצגת סקר שיטים בערבה

הצגת סקר שיטים בערבה בכנס שיטים בחצבה, 2013.
24/10/2013

עיבודים בני-קיימא של כרמי זיתים בגליל המערבי

עיבודים בני-קיימא של כרמי זיתים בגליל המערבי: בחינת פרמטרים כלכליים, חברתיים ואקולוגיים, עבודה שעשינו במימון נקודת ח"ן. הוצגה בכנס האגודה לאקולוגיה, 2012.
14/10/2012

הצגת מדד ערכיות בוטנית

הצגת מדד ערכיות בוטנית על ידי אמיר פרלברג בכנס האגודה לאקולוגיה.
14/10/2012
 Previous Page 
 
בניית אתרים