מכון דשא מכון דשא - דמותה של ארץ

מצגות מכנסים

הצגת סקר בא"פ לכיש

פרלברג ועמיתיו סקר באפ לכיש - כנס האגודה לאקולוגיה:
הצגת סקר בא"פ לכיש, כנס האגודה לאקולוגיה, 2016.
23/06/2016

מצגת כנס עירון

המצגת הוצגה בכנס עיוני עירון הראשון, לזכרו של פרופ' אדםזרטל ז"ל, בתאריך 26/05/16 ע"י עמית מנדלסון.
במצגת מתוארים שני סקרי הטבע והנוף שנערכו במרחב עירון, סקר הר אמיר בראשית שנות ה- 90' וסקר מנשה – חריש בשנות ה- 2010, כולל התייחסות לשינויים במתודולוגיה ולממצאי הסקרים.
7/06/2016

ערכיות אקולוגית של תצורות צומח

פרלברג ועמיתיו (2014) ערכיות אקולוגית של תצורות צומח:
תובנות מסקר הגלבוע, כנס האגודה לאקולוגיה, 2014.
17/09/2014

הצגת סקר שיטים בערבה

הצגת סקר שיטים בערבה בכנס שיטים בחצבה, 2013.
24/10/2013

עיבודים בני-קיימא של כרמי זיתים בגליל המערבי

עיבודים בני-קיימא של כרמי זיתים בגליל המערבי: בחינת פרמטרים כלכליים, חברתיים ואקולוגיים, עבודה שעשינו במימון נקודת ח"ן. הוצגה בכנס האגודה לאקולוגיה, 2012.
14/10/2012

הצגת מדד ערכיות בוטנית

הצגת מדד ערכיות בוטנית על ידי אמיר פרלברג בכנס האגודה לאקולוגיה.
14/10/2012
 Previous Page 
 
בניית אתרים