מכון דשא מכון דשא - דמותה של ארץ

פרויקט השטחים הפתוחים

הפרויקט פועל בשני תחומים עיקריים:

1. הכנה ויישום של מסמך מדיניות וכלים לשמירה על השטחים הפתוחים
ביוזמת מכון דש"א הורתה המועצה הארצית לתכנון ולבניה ב-1994 על הכנת סקר ומסמך מדיניות לשמירה על השטחים הפתוחים. העבודה שהוכנה ע"י תה"ל וענת גונן כללה ריכוז הנתונים הקיימים אך לא עתה על הצורך להגדיר מדיניות ולתאר ולבצע סקרים. העבודה הוכנה במעורבות המכון וכוללת נתונים שנאספו והוכנו במכון דש"א.
הכנת מסמך המדיניות נוהלה ע"י מכון דש"א ובמהלכה גובשה הגדרת מטרות השמירה על השטחים הפתוחים, נוסחה מדיניות, הוגדרו יעדים ותחומים הנדרשים למימושה, וגובשו המלצות לכלים מעשיים בתחומי הכלכלה והמיסוי, החקיקה, התכנון והחברה. העבודה הונחתה על ידי ועדת עבודה שהתכנסה לעיתים קרובות וועדת היגוי רחבה אשר התכנסה אחת לחודשיים והשתתפו בה השותפים לפרוייקט, מומחים בתחומים השונים ונציגי גופים הנוגעים לנושאי העבודה. תהליך הכנת המסמך כלל גם מפגשים ציבוריים מהם למדנו על צרכי המגזרים השונים באוכלוסייה ועל עמדתם באשר למדיניות השמירה על שטחים פתוחים.
במסמך מובאים 25 "תיקי כלי", עקרונות פעולה והמלצות לשמירת השטחים הפתוחים בתחום השונים, אשר בכולם מצוינים הדרכים לאימוצם והגורמים עימהם יש לעבוד ולהסכים על הטמעתם.

2. הכנת תוכניות מתאר לשטחים המיועדים לשימור
התכניות נועדו להבטיח הגנה על השטחים המוצעים כמרקמים מוטי שימור בתכנית המתאר הארצית מספר 35 (תמ"א 35), באמצעות הכנה של תוכנית מחוזיות חלקיות לכל מרקם.
מכון דש"א שותף בהובלת הפרויקט ובליוויו כחבר בועדות העבודה וההיגוי של התכנון המלווים ומבקרים את הכנת התכניות. תכנית מרקם בקעת הנדיב קודמה והיא נמצאת בשלב בחינת החלופות, והחלה עבודת תכנון מרקם נחל איילון ומרקם נחל שקמה.

רקע להגדרת מדיניות  רקע להגדרת מדיניות
מטרות ועקרונות מדיניות  מטרות ועקרונות מדיניות
תיקי כלי, עקרונות פעולה והמלצות  תיקי כלי, עקרונות פעולה והמלצות
מערך מידע וניטור אקולוגי בשטחים הפתוחים  מערך מידע וניטור אקולוגי בשטחים הפתוחים
שיתוף הציבור בתכנון  שיתוף הציבור בתכנון
מסמך מנחה למערך השטחים הפתוחים  מסמך מנחה למערך השטחים הפתוחים
אמצעי הרתעה פיסקלי מפני הזנחה של שטחים פתוחים  אמצעי הרתעה פיסקלי מפני הזנחה של שטחים פתוחים
הדפסשלח לחבר
 
בניית אתרים