מכון דשא מכון דשא - דמותה של ארץ

הרפורמה בתחום התכנון והבניה

1/08/2009

 בימים אלו מקדמת ממשלת ישראל רפורמה בחוק התכנון והבניה. למערכת התכנון בישראל השפעה מכרעת על איכות החיים והסביבה, ובכלל זה על היכולת לשמר שטחים פתוחים בתוך יישובים ומחוצה להם. ככל שמערכת התכנון יציבה, חזקה ומקצועית יותר - כך גוברת היכולת לשמר את המרחב הפתוח, ולהבטיח איכות חיים וסביבה לנו ולדורות הבאים.

הרפורמה אותה מקדמת הממשלה, נעשית תחת הסיסמא "תכנית אחת תאושר בוועדה אחת",ומטרתה היא קיצור וייעול הליכים. במסגרת זו מוצעת הרחבה משמעותית של סמכויות הוועדות המקומיות לתכנון ובנייה, על חשבון הוועדות המחוזיות עד כדי ביטולן. בכך, גוררת הרפורמה המוצעת את מערכת התכנון להליכי קבלת החלטות הנעשים משיקולים מקומיים וקצרי טווח ולשחיתות, על חשבון שיקול הדעת הרחב, ארוך הטווח והמקצועי הנעשה בוועדות המחוזיות והארציות.

רפורמה שמטרתה העיקרית היא קיצור וייעול הליכי תכנון סופה שתביא חורבן על מערכת התכנון, שבמדינה בעלת מחסור חריף בקרקע כישראל, עליה להיות מערכת מקצועית וחזקה, שאיכות התכנון עומדת בראש מעייניה.

הליך קידום הרפורמה מעורר חששות, שכן המטרות וקווי היסוד של הרפורמה גובשו טרם שנעשה לימוד של הבעיות הקיימות במערכת. השינויים לחוק צריכים, על כן, לענות על הבעיות האמיתיות המעכבות את הליכי התכנון והפיתוח, ועל הבעיות המאפיינות את ההסדר החקיקתי הקיים.

במסמכים שלהלן מוצגת עמדת מכון דש"א באשר לרפורמה המוצעת. כמו כן, מוצגים מספר עקרונות המוצעים לשינוי במערכת התכנון והבניה בישראל.

התייחסות מכון דש"א ואגף שימור סביבה לרפורמה המוצעת


בחינת הצורך וההשפעות של הצעת הרפורמה בתכנון 


 מסמכים נוספים:

מצגת שנכתבה על-ידי איריס האן בנושא:
היבטים סביבתיים וחברתיים ברפורמה בתחום התכנון והבנייה
 

מסמכי מדיניות ועמדה של מכון דש"א והחברה להגנת הטבע:
> מצגת: השלכות הרפורמה המוצעת על השטחים הפתוחים בישראל (הוצג בועדה המשותפת- פנים-כלכלה לנושא חוק התכנון והבניה) ביום 24.5.11
> השטחים הפתוחים בישראל: השלכות הרפורמה המוצעת בתכנון
> מה ניתן ללמוד מ"פרשת הולילנד" ושאר פרשיות הנדל"ן על הרפורמה המוצעת בחוק התכנון והבניה
>
התייחסות מכון דש"א ואגף שימור סביבה להצעת החלטה
> מכתב שנשלח לשרים החברים בועדת השרים הדנה ברפורמה

הצעות חוק והחלטות ועדת השרים והמועצה הארצית לתכנון ולבניה:
> תזכיר חוק התכנון והבניה, התש"ע (2010) | פתיחה | תזכיר החוק (נוסח מלא) | הסברים לתזכיר החוק
> עמדת המועצה הארצית לתכנון ולבנייה באשר להצעת החוק הממשלתית המקודמת במסגרת הרפורמה (13.4.10) 
> החלטת ועדת השרים לרפורמה בתחום התכנון והבנייה ביום 20/1/10 
> הודעת משרד ראש הממשלה מיום 20.1.2010 בנושא אישור הרפורמה 
>
טיוטא להצעת מחליטים של ועדת השרים מיום 20.1.2010 (טרם שינויים שנעשו בישיבה) 
> הצעת חוק לביטול מעמדו של מתכנן המחוז
> טיוטה להחלטת ועדת השרים: קביעת מטרות ותחומים מרכזיים לרפורמה בתחום התכנון ורישוי הבניה
> החלטת ועדת השרים לשיפור וייעול תחום התכנון והבנייה (מיום 30 בספטמבר, 2009) 

מסמכי מדיניות ועמדה של המטה לתכנון אחראי:
> הערות מפורטות של המטה לתכנון אחראי לתזכיר חוק התכנון והבנייה תש"ע-2010 (11.4.10) 
> מכתב למנכ"ל משרד ראש הממשלה: הערות להצעת חוק התכנון והבנייה 2010 (11.4.10) 
> הרפורמה במערכת התכנון והבנייה - נייר עמדה של המטה לתכנון אחראי (עודכן לאחרונה: 11.4.10)
> תזכיר חוק התכנון והבנייה - היבטים חברתיים (11.4.10)   
> התייחסות לנוסח תזכיר הצעת החוק בנושא הרפורמה במערכת התכנון והבנייה: נייר עמדה של המטה לתכנון אחראי (עודכן לאחרונה: 14.3.2010)  
> מה חסר וצריך לדרוש שיהיה ברפורמה בתחום הנושאים החברתיים והסביבתיים (עודכן לאחרונה ב: 18.3.2010) 
> מחטף של ש"ס ברגע האחרון: עשרות מינויים פוליטיים בהצעת החוק המעודכנת של הרפורמה בתכנון ובנייה 
> צריך רפורמה אחרת! קווים מנחים לשינויים בתחום התכנון והבנייה | נייר עמדה של המטרה לתכנון אחראי בתגובה לרפורמה בתכנון ובבנייה. 
> צריך רפורמה אחרת! קווים מנחים לשינויים בתחום התכנון והבנייה | נייר עמדה של המטרה לתכנון אחראי בתגובה לרפורמה בתכנון ובבנייה | הנספח החברתי 
> ניתוח המטה לתכנון אחראי להצעת המחליטים לוועדת השרים לעניין הרפורמה בתכנון ובבנייה 
> נייר עמדה של המטה לתכנון אחראי, ועדת שרים, 20.1.2010 

פרסומים ומאמרים:
> הרפורמה בתחום התכנון והבניה: מתכנון מקצועי לתכנון פוליטי - השלכות על הסביבה המקומית הבנויה. מקרה בוחן: ירושלים | נכתב ע"י קהילת ירושלים בחברה להגנת הטבע
> "צריך יישום,לא סופרטנקר" - מאמר דעה מאת איריס האן בנושא הועדה הציבורית לבחינת נושא התכנון בישראל (פורסם במקור ב"דה-מרקר", 19.5.11)
> "ועדות התכנון אינן אשמות במחסור הדירות" (פורסם במקור ב"דה מרקר", 19.11.10)
> הרפורמה בחוק התכנון והבנייה - היבטים סביבתיים וחברתיים (פורסם במקור ב"מקרקעין", ט/5, ספטמבר 2010) 
> תמלול יום עיון בנושא: הרפורמה בתכנון-לאן? (נערך במכון ירושלים לחקר ישראל ב-2.11.2009)
> "הרפורמה במקרקעי ישראל-ההיבט הסביבתי" (מאת איריס האן ויואב שגיא; פורסם ב"מקרקעין", ח/6, נובמבר 2009).
> מאמר של איריס האן בנושא חשיבות שיתוף הציבור בהליכי התכנון (פורסם במקור ב"דה מרקר",18.8.09)
> מאמר של איריס האן בנושא פרשת הולילנד והקשרה לרפורמה (פורסם במקור ב"וואי-נט",8.4.10)
> "רפורמת הולילנד" - מאמר מאת יואב שגיא (פורסם במקור ב"דה מרקר", 29.4.10)

קישורים:
> בלוג המטה לתכנון אחראי בנושא הרפורמה
> אתר האינטרנט של המטה לתכנון אחראי
> דיוני ועדת הפנים והגנת הסביבה בהצעת החוק לקראת הקריאה השנייה והקריאה השלישית
> יום עיון בנושא "הצעת חוק התכנון והבניה" -ההרצאות המלאות. יום העיון נערך בקריה האקדמית אונו, 21.4.10

כנסים וימי עיון:
>
זעזועים בשוק הנדל"ן: הרפורמה בתכנון ובבניה, 26.5.10,המכללה האקדמית נתניה

השלכות הרפורמה המוצעת על השטחים הפתוחים בישראל  השלכות הרפורמה המוצעת על השטחים הפתוחים בישראל
הדפסשלח לחבר
 
בניית אתרים