מכון דשא מכון דשא - דמותה של ארץ

תסקירי השפעה על הסביבה - מחקר משווה

17/11/2010

תסקיר השפעה על הסביבה הינו כלי מרכזי להערכת ההשפעות הסביבתיות של תוכניות פיתוח וקבלת החלטות, בעולם כולו וגם בישראל.

העבודה נערכה בהזמנת אגף תכנון במשרד להגנת הסביבה, במסגרת ההיערכות לשינויים הדרסטיים שהוצעו במערכת תסקירי ההשפעה.

העבודה בחנה את הנהלים להכנת תסקירי השפעה על הסביבה במספר מדינות מערביות נבחרות וגופים בינלאומיים. בין הממצאים העיקריים שנמצאו:

בכל המדינות שנסקרו, תסקיר ההשפעה על הסביבה הוא חלק אינטרגלי מתהליך התכנון ומלווה אותו לכל אורכו ולא מהווה אירוע חד פעמי בתהליך קבלת ההחלטות.

בשונה מישראל, בה נערך תסקיר השפעה לתכניות פיתוח בלבד, במדינות שנסקרו נמצא מגוון רחב של כלים להערכה סביבתית, ובכלל זה תסקירים אסטרטגיים להחלטות מדיניות, לחקיקה וכיו"ב.

מגוון הנושאים הנבחנים בתסקירים הוא רחב, וכולל התייחסות לסביבה האנושית והטבעית גם יחד. בכל המדינות שנסקרו קיים שיקול דעת רחב הן לגבי עצם הצורך בתסקיר, הן לגבי סוג התסקיר המתאים, והן לגבי תוכן הנושאים שייבחנו במסגרת התסקיר. מגמה זו עומדת בסתירה להצעה שנכללה ברפורמה בתכנון.

ממצא מרכזי נוסף הוא שיתוף הציבור שנערך בכל המדינות שנסקרו, כחלק מהליך הכנת התסקיר ובחינתו. נושא זה נעדר כמעט לחלוטין מהכנת תסקירים בישראל.

 

לצפייה במחקר.

                                            

 

הדפסשלח לחבר
 
בניית אתרים