מכון דשא מכון דשא - דמותה של ארץ

השלטון המקומי ומדיניות שמירת השטחים הפתוחים

1/09/2008

המודעות לחשיבות השמירה על השטחים הפתוחים הולכת וגוברת בד בבד עם הכרסום המהיר המתחולל בהם בגין פעילות בינוי ופיתוח.

לשלטון המקומי, שמרבית שטחי המדינה נמצאים בתחומי שיפוטו, השפעה מכרעת, לחיוב ולשלילה, על המרחב הפתוח ועל השטחים הפתוחים.
לקשר שבין הרשות המקומית לבין השטחים הפתוחים פנים רבות ומורכבות. הוא נגזר מהיותה ישות ייצוגית-נבחרת המחויבת לבוחריה, ממעמדה כרשות סטטוטורית בעלת סמכות תכנון ברמה המקומית  ומתפקידיה כרשות מנהלית המופקדת על רישוי ופיקוח של חוקי התכנון והבניה. נקודת מפגש משמעותית נוספת בין הרשות המקומית והשטחים הפתוחים, אשר טומנת בחובה קונפליקט מובנה, נגזרת מההכנסות הניכרות שהרשויות המקומיות שרבות מהן מצויות במצוקה תקציבית קשה, עשויות להפיק מבינוי דווקא בהם.

קונפליקט נוסף קיים בין חובתה של הרשות לספק לציבור תושביה איכות חיים נאותה ובכלל זה שטחים פתוחים לשימושי פנאי ולקיומם של ערכי הטבע, נוף ואתרי מורשת, ובין אינטרסים פרטיים של חלק מהתושבים שבעלי התפקידים ברשות נבחרים בזכותם.

מכלול הקשרים המורכבים הללו גורם במקרים רבים לפגיעה בתפקוד הרשויות המקומיות בכל הנוגע לשמירה על שטחים פתוחים וכתוצאה מכך לפגיעה בערכי הטבע הנוף והמורשת הגלומים בשטחים אלה.

עבודה זו נועדה לבחון דרכים להגברת מחויבות השלטון המקומי לשמירה על השטחים הפתוחים. העבודה סוקרת את יחסי הגומלין ומכלול הקשרים בין השלטון המקומי והשטחים הפתוחים, מנתחת כשלים הגורמים לפגיעה בהם ומגבשת שורה של המלצות לשינויים במערך הארצי והמקומי של השלטון המקומי שנועדו להתמודד עם הכשלים ולהביא לחיזוק התפקוד של השלטון המקומי בשמירה על השטחים הפתוחים.

אנו תקווה שהמלצות העבודה יפלו על אוזניים קשובות ויתרמו לחיזוק הרשויות המקומיות ולשיפור תפקודן כנאמני השטחים הפתוחים ודמות נוף הארץ.

(*מתוך דברי הפתיחה לעבודה, יואב שגיא, ראש מכון דש"א)

השלטון המקומי ומדיניות השמירה על השטחים הפתוחים  השלטון המקומי ומדיניות השמירה על השטחים הפתוחים
הדפסשלח לחבר
 
בניית אתרים