מכון דשא מכון דשא - דמותה של ארץ

הרפורמה במנהל מקרקעי ישראל

1/07/2009

 

 

 במהלך השבועות האחרונים עסק מכון דש"א בחברה להגנת הטבע באינטנסיביות רבה בנושא הרפורמה במקרקעין.

המהלך שהובילה ממשלת נתניהו נועד למעשה לאפשר הפרטה גורפת של מקרקעי המדינה. הצעת החקיקה שהובאה לכנסת, במגמה להעבירה במחטף במסגרת חוק ההסדרים,  אפשרה הפרטה ללא גבולות כאשר ההחלטות על היקף ההפרטה, מיקומה (ומי ייהנה ממנה) נתונות כולן בידי מועצת רשות המקרקעין הנמצאת בשליטה מוחלטת של הממשלה.

מרגע שנודע למכון דש"א על כוונת הממשלה לביצוע הרפורמה, כפי שהופיעה עוד בהסכמים הקואליציוניים של ממשלת נתניהו, החל המכון  במהלך של בירורים ומגעים עם מובילי החוק מטעם הממשלה, השתתפות בישיבות וועדת הכלכלה של הכנסת שהובילה את החקיקה ולקיחת חלק מוביל בהתארגנות הציבורית הסביבתית- חברתית בכנסת ובמגזר השלישי נגד הצעת החוק.

שתי מטרות עיקריות הוגדרו לפעילות מכון דש"א בתחום זה:
האחת, ניסיון לעצור את המגמה של ההפרטה הגורפת בכלל, למנוע מצב של שליטה מוחלטת של הממשלה בהחלטות על ההפרטה ולעגן עקרונות מדיניות ומגבלות להפרטה בחקיקה;
השנייה, ניצול ההזדמנות של פתיחת הדיון במדיניות ניהול המקרקעין כדי לחייב על פי חוק את המדינה לכלול את נושאי הסביבה, השמירה על השטחים הפתוחים וערכיהם ו"גאולת הקרקע" לצרכים אלה כחלק מהמטרות והתפקידים של ניהול המקרקעין.

מאחר ומכון דש"א עוסק מזה שנים בסוגיה של קידום ניהול המקרקעין כמוצר ציבורי, נכנס המכון לדיון בנושא הרפורמה, למרות לחץ הזמן, תוך מוכנות והצטיידות היטב בתפיסות ברורות המגובות בעבודות ומסמכי עמדה. 

בסיכום המהלך, ניתן לקבוע כי ההפרטה אמנם אושרה ואולם, החוק שעבר שונה בתכלית השינוי מההצעה המקורית, כשחלק חשוב מן הדרישות שלנו הושגו.

המסמך שלהלן מציג את פעילות מכון דש"א לשיפור הצעת חוק מקרקעי ישראל, תוך הצגת הישגי המכון בתחום זה לצד בעיות קשות שעדיין נותרו ברפורמה ואשר יש להמשיך לפעול לתיקונן.

לעיון במסמך המסכם את פעילות מכון דש"א
למען שיפור הצעת חוק מקרקעי ישראל
נא לחצו כאןמידע נוסף בנושא הרפורמה במנהל מקרקעי ישראל ניתן למצוא באתר החברה להגנת הטבע.

מסמכי רקע ומסמכי עמדה מלווים:
ייעול השימוש במשאבי הקרקע ושמירה על הנוף הפתוח, מסמך עמדה, הוגש לוועדת רונן, יואב שגיא, מכון דש"א 1996
הצעה לרפורמה אגררית הוגנת, יואב שגיא, מכון דש"א, 1999
שמירת השטחים הפתוחים החלום ושברו – החזון הציוני והשטחים הפתוחים,  יואב שגיא, קרקע, ינואר 2004
מסמך מדיניות וכלים לשמירה על שטחים פתוחים, ארגוני סביבה, סביבותכנון וחוב' 2003
נייר עמדה שהוגש  לועדת גדיש לרפורמה במינהל מקרקעי ישראל, יואב שגיא וחגית לוז-און, מכון דש"א, חלה"ט, אוגוסט 2004
רכישת קרקע וזכויות בקרקע לצורך שמירתה כשטח פתוח, תומר גוטהלף, מכון דש"א, 2008
שמירת השטחים הפתוחים - השלב הבא ניהול הקרקע כמוצר ציבורי, יואב שגיא, מקרקעין, ז/6 נובמבר 2008
ניהול הקרקע בשטחים הפתוחים כמוצר ציבורי – ראשי פרקים ממצגות שהוצגו ליו"ר מועצת מקרקעי ישראל ולמועצה 2007-2009
• השמירה על השטחים הפתוחים, ניתוח החלטות רשויות המדינה , מכון דש"א
-  דוח לשנת 2005
-  דוח לשנת 2006
-  דוח לשנת 2007
החלטה מס 1179 של מועצת מקרקעי ישראל,  מרץ 2009
בין רצוי למצוי – יחס רשויות המדינה לשמירה על השטחים הפתוחים, איריס האן, מקרקעין ינואר 2009
• הפרטה במקרקעי ישראל, מסמכי עמדה, מכון דש"א מאי – יולי 2009:
- מסמך עמדה של מכון דש"א בנושא הרפורמה (מאי, 2009)
- מסמך עמדה הכולל התייחסות להצעת החוק (יוני, 2009)
- תמצית מסמך העמדה (יוני, 2009)
-מענה לתשובות (ולשאלות) משרד האוצר כפי שמופיעים באתר המשרד (יולי, 2009)
תמליל כנס חירום בנושא הרפורמה במקרקעין והרחבת סמכויות הות"ל

פעילות מכון דש"א לשיפור הצעת חוק מקרקעי ישראל  פעילות מכון דש"א לשיפור הצעת חוק מקרקעי ישראל
הדפסשלח לחבר
 
בניית אתרים