מכון דשא מכון דשא - דמותה של ארץ

אומדן הערך הכלכלי של שטחים פתוחים

1/06/2009

אומדן הערך הכלכלי של שטחים פתוחים
כלים ומתודולוגיה לאומדן הערך הכלכלי של שטחים פתוחים
ויישומם בתהליכי קבלת החלטות תכנוניות

עבודה זו הוזמנה ע"י מכון דש"א נוכח השימוש הגובר בהערכה כלכלית של ערכי סביבה וההשלכות שיש לשימוש זה על השמירה על השטחים הפתוחים וערכיהם.

הערך הכלכלי של השטחים הפתוחים לצורכי פיתוח כלכלי הוא עובדה ידועה ומוכרת אשר תורמת לכרסום החמור בהיקפם. הערך של השטחים הפתוחים כספקי שירותים לסביבה ולחברה זוכה גם הוא להכרה שהולכת וגוברת לאחרונה בד בבד עם תחושת המחסור הגוברת במרחב הפתוח. הבעיה, אם כן, איננה בהכרה בערכם של השטחים הפתוחים אלא במגבלות שלנו לחשב את הערכים הכלכליים, הסביבתיים והחברתיים, שבחלקם אינם ניתנים לכימות.

היכולת המוגבלת לכמת כלכלית את הערכים הסביבתיים מעוררת מחלוקות בקרב גורמי הסביבה באשר לתועלת שעשויה לצמוח לשמירה על הסביבה מיישום של כלים להערכה כזו. קיים אף חשש של שימוש לרעה בהערכה שעלול להתעלם מערכים שאינם מדידים ובכך להחליש את ערכי הסביבה לעומת הערכים הכלכליים המדידים של הפיתוח. ואולם, התעלמות מהמגמה הגוברת ליחס ערכים כלכליים לסביבה, לא זו בלבד שלא תפתור את המחלוקות, אלא שהיא עלולה דווקא להגביר סיכון לשימוש מניפולטיבי ואינטרסנטי בהערכה. דווקא משום כך וכדי להבטיח שימוש ראוי בכלים להערכה מצאנו לנכון להזמין עבודה זו. העבודה לא נועדה, חלילה, לקדש את ההערכה הכלכלית ולראות בה את חזות הכל, אלא לתאר ולבחון את השיטות השונות ולגבש כלים מקצועיים כדי לקבוע: מה ניתן להערכה ומה איננו ניתן, באילו מקרים ראוי ונכון להשתמש בהערכה ואילו כלים מתאימים למקרים שונים ואיזה מהם אינם מתאימים.

נראה לנו שהעבודה אכן עונה היטב על מטרותיה ויש בה כדי לשמש את גורמי התכנון, הסביבה והפיתוח כדי שניתן יהיה לעשות שימוש מושכל בכלי ההערכה הכלכלית של ערכי סביבה בכלל ושל השטחים הפתוחים בפרט.

(מתוך פתח הדבר לעבודה)

להורדת חוברת הסקר נא לחצו כאן

אומדן הערך הכלכלי של שטחים פתוחים  אומדן הערך הכלכלי של שטחים פתוחים
הדפסשלח לחבר
 
בניית אתרים