מכון דשא מכון דשא - דמותה של ארץ

מדיניות מיסוי ושמירת שטחים פתוחים בישראל

1/08/2015

 

מחקר זה נועד לבחון את תפקידם האפשרי של כלים פיסקליים במארג האמצעים הציבוריים לשמירת השטחים הפתוחים. בישראל הנושא הפיסקלי אינו חלק אינטגרלי של החשיבה התכנונית והסביבתית המעצבת את המדיניות הציבורית בתחום שמירת השטחים הפתוחים. מחקר זה  סוקר את הכלים הנהוגים בארץ ובמדינות אחרות, בוחן את השפעותיהם לחיוב ולשלילה על ניהול משאבי הקרקע ומגבש המלצות לשיפורים אפשריים שיובילו לניהול יעיל של הקרקע שיענה על צורכי הפיתוח תוך שמירה מיטבית על השטחים הפתוחים.

 

הזמנה למפגש דיון שיערך בתאריך 22.02.16

מדיניות מיסוי ושמירת ש"פ  מדיניות מיסוי ושמירת ש"פ
הדפסשלח לחבר
 
בניית אתרים