מכון דשא מכון דשא - דמותה של ארץ

נופש בשטחים פתוחים וטבע עירוני

ערכיות פנאי ונופש בשטחים פתוחים – חקר מקרה: חקלאות תומכת סביבה בלב השרון

זיהוי והערכת התועלות של השקעה בשיקום שטחים פתוחים, בהיבט של נופש, תיירות, כלכלה מקומית, ועוד. העבודה תתמקד בחקר מקרה של פרויקט חקלאות תומכת סביבה בלב השרון. המחקר נערך בשיתוף פעולה עם מרכז המועצות האזוריות, במימון מפעל הפיס.
19/07/2018

פיתוח מתודולוגיה לאמדן הערך של שירותי נופש בשטחים פתוחים

פיתוח מתודולוגיה לאמדן הערך של שירותי נופש בשטחים פתוחים מסוגים שונים, ויישומה בשני אזורים נבחרים: צפון הרי ירושלים והגלבוע.

כותבים: לירון אמדור, אורי רמון, יהל פורת, משה שלר, אייל מיטרני.
8/06/2016

ממשק דרכים ושבילי מטיילים בשטחים חקלאיים

מיפוי ההיבטים השונים העולים מהממשק בין שבילי מטיילים לבין פעילות חקלאית והצעת דרכים למיתון הקונפליקטים. המסמך כולל מדריך להקמת שביל הליכה ורכיבת אופניים בסמוך לשטח חקלאי.
כותבים: איריס האן , לירון אמדור, אורי רמון , ערן געש.
1/05/2014

התייחסות הציבור לגביית דמי כניסה לאתרים בשטחים פתוחים

בחינת עמדות הציבור כלפי גביית תשלום בכניסה לאתרי שטחים פתוחים, על רקע העדר ידע אודות גישת הציבור בישראל כלפי הסוגייה של גביית תשלום בכניסה לאתרי שטחים פתוחים, המורכבת מבחינה ערכית, כלכלית, ציבורית וסביבתית.

כותבים : אהובה גורן –ווינדזור, נגה לבציון-נדן.
15/11/2011

פארקים ואזורי-נופש מטרופוליניים בישראל

מטרת המחקר הינה קידום התכנון והמימוש של פארקים ואזורים מטרופוליניים בישראל ע"י בירור סוגיות עקרוניות ויישום הממצאים והמסקנות במספר שטחים שהוגדרו כמיועדים לפארקים או לאזורי נופש. מקרה בוחן, מחוז מרכז ומחוז ירושלים.

כותבת: איריס האן.
24/10/2011

מדריך לתכנון וניהול תשתיות טבע עירוני

מדריך המתווה עקרונות מנחים והליך עבודה לאיתור ולשימור שטחים טבעיים בתחומי היישובים, תכנון וניהול של אתרי טבע בעיר ודרכים לשילובם בסביבה העירונית המתחדשת.

כותבים: איריס האן, אמיר בלבן.
15/07/2010

סקירת ספרות בנושא אקולוגיה עירונית

הצגת מושגי יסוד, הגדרות, ותפיסות שונות בסוגיות ניהול טבע עירוני. הבנה משותפת של מושג המגוון הביולוגי והתפיסות המרכיבות אותו הכרחית כדי לצור שפה משותפת בין העוסקים במלאכה ובסיס לדיון שמטרתו למצוא פתרונות לשילוב נכון בין טבע עירוני ושמירה על המגוון הביולוגי.

כותבת: ענבל בריקנר-בראון.
1/01/2008
 
בניית אתרים