מכון דשא מכון דשא - דמותה של ארץ

פארקים ואזורי-נופש מטרופוליניים בישראל

24/10/2011

פרסום בהוצאת מכון ירושלים לחקר ישראל:

פארקים ואזורי-נופש מטרופולינים בישראל

עורכת: איריס האן

מטרתו של מחקר זה היא לקדם את התכנון והמימוש של פארקים ואזורים מטרופוליניים בישראל. זאת הוא עושה באמצעות בירור סוגיות עקרוניות ויישום הממצאים והמסקנות במספר שטחים שהוגדרו כמיועדים לפארקים או לאזורי-נופש. סיכום הידע שנאסף עד כה בנושא פארקים ואזורי-נופש מטרופוליניים בישראל מובא בשלושת המסמכים שהם תוצרי המחקר.
 
עיסוק בייעוד שטחים למטרות פנאי ונופש, מאגד בעלי-עניין מכל תחומי התכנון — יזמים וגורמי- פיתוח, רשויות מקומיות וארגוני-סביבה, משרדי-ממשלה וגופים ציבוריים. עם התקדמות העבודה, התרחב מעגל השותפים העוסקים בה ואיתו מגוון הנושאים. הדבר מעיד על הרלוונטיות הרבה של הנושא ועל העניין הרב שהוא מעורר. הבטחת שטחים לצורכי פנאי ונופש לטובת הציבור הרחב, היא ללא ספק מטרה הזוכה לתמיכה רחבה.
 
עבודה זו מתייחסת לשני סוגים של שטחים: פארקים מטרופוליניים ואזורי-נופש מטרופוליניים. במהלך העבודה התעוררו לא מעט לבטים לגבי המשותף והמפריד בין שני ייעודים אלה, ונשאלה השאלה אם נכון לכרוך אותם יחדיו. ככל שהתקדמה העבודה, התבהרו והתחדדו ההבדלים בין שני סוגי השטחים, ואלה מפורטים במחקר. עם זאת, רב המשותף על המפריד בין השניים, ומאחר שבשני המקרים מדובר בשטחים גדולים המיועדים למטרות פנאי ונופש — רובו ועיקרו של הדיון יעסוק בסוגיות העקרוניות הנוגעות לשני סוגי השטחים כאחד.

(*ההקדמה מתוך אתר האינטרנט של מכון ירושלים לחקר ישראל)

עיקרי הדברים, המלצות ליישום ומדריך למתכנן  עיקרי הדברים, המלצות ליישום ומדריך למתכנן
כרך ראשון: מבואות  כרך ראשון: מבואות
כרך שני: מקרי-בוחן: קווים מנחים לתכנון פארקים ואזורי-נופש מטרופוליניים במחוזות המרכז וירושלים  כרך שני: מקרי-בוחן: קווים מנחים לתכנון פארקים ואזורי-נופש מטרופוליניים במחוזות המרכז וירושלים
הדפסשלח לחבר
 
בניית אתרים