מכון דשא מכון דשא - דמותה של ארץ

פיתוח מתודולוגיה לאמדן הערך של שירותי נופש בשטחים פתוחים

8/06/2016
לשטחים פתוחים מסוגים שונים יערות נטע אדם, חורש טבעי, שטחים חקלאיים, שטחי בתה טבעיים - ערכיות שונה בהקשרים שונים: אקולוגיה, נוף, מורשת ועוד. אחד השירותים החשובים אותם מעניקים השטחים הפתוחים הינו תשתית לנופש בחיק הטבע להלן: (נב"ט) - סיור וטיול, שהיה בחניוני יום, וכדומה. ניתן להניח כי כפי שלשטחים פתוחים מסוגים שונים ישנה רמה שונה של ערכיות אקולוגית, נופית וכו' כך גם ערכם בהקשר של שירותי נב"ט משתנה. עד עתה לא היה קיים כלי מגובש ומפורט לבדיקה של הערך של שירותי נב"ט מסוגים שונים, דבר שהקשה על הטמעתו של שיקול זה בסקרי טבע ונוף, וכן בשיקולי תכנון וניהול שטחים פתוחים.

מטרתה של העבודה המוצגת בזה הינה לפתח שיטה לאמדן הערך של שירותי נב"ט בשטחים פתוחים מסוגים שונים, ויישומה בשני אזורים נבחרים: צפון הרי ירושלים והגלבוע.

העבודה יכולה לשמש את מקבלי ההחלטות ומנהלי השטחים הפתוחים במספר אופנים:

זיהוי המרחבים ותאי השטח החשובים ביותר בחינת שימושי הנב"ט הקיימים או פוטנציאל הפיתוח לשימושי נב"ט.

זיהוי מרחבים בהם כדאי למקד את משאבי הפיתוח של תשתיות נב"ט בשטח הפתוח.

זיהוי מרחבים שיש להגן עליהם מפני בינוי או שינוי של השימושים באופן שלא יאפשר להשתמש בהם לנב"ט בעתיד.

המתודולוגיה המפורטת במסמך אמורה, בין היתר, לשמש לכתיבת פרק על ערכיות לנופש של שטחים פתוחים בסקרי טבע ונוף הנערכים במקומות שונים בארץ. יש לאמר כי מסמך זה מתייחס לפרק אחד מתוך מכלול הפרקים של סקרי טבע ונוף. בנוסף לנושאי נופש, מתייחסים סקרי טבע ונוף גם לערכים אקולוגיים, נופיים, היסטוריים ועוד. יש לקרוא את כל פרקי הסקרים כמכלול אחד.

קישור למאמר שפורסם באקולוגיה וסביבה, יולי 2017.

ערכיות נופש בשטחים פתוחים  ערכיות נופש בשטחים פתוחים
הדפסשלח לחבר
 
בניית אתרים