מכון דשא מכון דשא - דמותה של ארץ

סקירת ספרות בנושא אקולוגיה עירונית

1/01/2008

אקולוגיה עירונית: מושגי יסוד, הגדרות, ותפיסות שונות בסוגיות ניהול טבע עירוני

ישראל היא המדינה עם שיעור גידול האוכלוסין הגבוה ביותר בעולם המערבי וקצב פיתוח הקרקעות המהיר ביותר. אחת התופעות הגיאוגרפיות הבולטות בעולם המודרני כיום היא הווצרותם של אזורי מטרופולין . מטבע הדברים, באזורים אלו השפעתה של פעילות האדם על סביבתו היא קיצונית ביותר ויש לכך השלכות רבות , כגון : זיהום אויר, התחממות, שינוי משטר
זרימת המים ופגיעה בלתי הפיכה בשטחים פתוחים ובמשאבי טבע ונוף.

החל משנות השמונים של המאה העשרים, עם המודעות הגוברת לבעיות אקולוגיות וסביבתיות כתוצאה מפעילות אנושית,
גברה הקריאה הבינלאומית לשימוש חסכוני ומבוקר במשאב הקרקע ובמגוון הביולוגי בהתאם לעקרונות של פיתוח בר - קיימא.

מטרת הסקירה המובאת בחוברת זו היא להבהיר מושגי יסוד ולהציג הגדרות ותפיסות שונות בסוגיית ניהול הטבע העירוני. הבנה משותפת של מושג המגוון הביולוגי והתפיסות המרכיבות אותו הכרחית כדי לצור שפה משותפת בין העוסקים במלאכה ותהווה בסיס לדיון שמטרתו למצוא פתרונות לשילוב נכון בין טבע עירוני והשמירה על המגוון הביולוגי.

אקולוגיה עירונית: מושגי יסוד, הגדרות ותפיסות שונות בסוגיות ניהול טבע עירוני  אקולוגיה עירונית: מושגי יסוד, הגדרות ותפיסות שונות בסוגיות ניהול טבע עירוני
הדפסשלח לחבר
 
בניית אתרים