מכון דשא מכון דשא - דמותה של ארץ

תחבורה, אנרגיה וביטחון

אנרגיות מתחדשות והשמירה על השטחים הפתוחים

עבודות, פרסומים ומסמכי עמדה בנושא אנרגיה חלופית והשמירה על השטחים הפתוחים: מסמך עקרונות בנושא אנרגיה מתחדשת, שמירה על שטחים פתוחים ומגוון ביולוגי; מאמר דעה בנושא "אנרגיה סולארית מבלי לפגוע בסביבה"; מחקר על אנרגיה חלופית ושטחים פתוחים; מסמך הערכת הפוטנציאל לייצור חשמל פוטו-וולטאי מבוזר על גגות הבתים.
כותבים: צוות מכון דש"א ואחרים
2009-2010

אטלס הכבישים המיותרים של ישראל

תכנית המתאר הארצית לדרכים מס 3 מתווה את פיתוח רשת הדרכים הארצית והאזורית של מדינת ישראל. כחלק מהכנתה של תמ"א 42 החדשה, נבדקה רשת הדרכים הקיימת והמתוכננת שבתמ"א 3 בכדי לבחון האם, נכון לשנת 2010, הדרכים שטרם נסללו עודן רלוונטיות.
כותב: אריק טפיירו
25/03/2010

אנרגיה חלופית ושטחים פתוחים

המגמה לייצור חשמל מאנרגיה מתחדשת, המצמצמת את הצורך בדלק פוסילי, הינה חיונית ומבורכת. ואולם, בצד היתרונות הסביבתיים הברורים, מתקנים לייצור אנרגיה מתחדשת אינם חפים גם מהשפעות שליליות על הסביבה.
ההשפעה השלילית העיקרית נובעת מדרישות השטח הניכרות של מתקנים לאנרגיה מתחדשת.
כותבים: עמית מור, שמעון סרוסי, יובל לסטר
12/2008

הערכה ראשונית לנזקי סביבה שנגרמו כתוצאה מהלחימה בצפון בקיץ 2006

ד"ר תמר אחירון פרומקין וד"ר רון פרומקין
1/12/2006
 
בניית אתרים