מכון דשא מכון דשא - דמותה של ארץ

דו"ח השטחים הפתוחים

השמירה על השטחים הפתוחים: דו"ח לשנת 2010

דו"ח השמירה על השטחים הפתוחים -ניתוח החלטות רשויות המדינה,לשנת 2010

השמירה על השטחים הפתוחים-דו"ח לשנת 2009

דו"ח השמירה על השטחים הפתוחים -ניתוח החלטות רשויות המדינה,לשנת 2009

השמירה על השטחים הפתוחים-דו"ח לשנת 2008

דו"ח השמירה על השטחים הפתוחים -ניתוח החלטות רשויות המדינה,לשנת 2008

השמירה על השטחים הפתוחים-דו"ח 2007

דו"ח השמירה על השטחים הפתוחים -ניתוח החלטות רשויות המדינה,לשנת 2007

השמירה על השטחים הפתוחים (מצגת)

מצגת בנושא השמירה על השטחים הפתוחים: מהם שטחים פתוחים וכיצד נשמור עליהם?

דו"ח 2006: השמירה על השטחים הפתוחים

צפו בדו"ח השמירה על השטחים הפתוחים - ניתוח החלטות רשויות המדינה, לשנת 2006

השמירה על השטחים הפתוחים: ניתוח החלטות רשויות המדינה (דו"ח לשנת 2005)

דו"ח זה הינו הראשון שנכתב בנושא ניתוח החלטות רשויות המדינה בתחום השמירה על השטחים הפתוחים. הוא מחבר לראשונה בין קווי המדיניות הנדרשים לשמירה על השטחים הפתוחים לבין ניתוח המדיניות של הגופים המופקדים על קביעתה ומימושה ומנתח את מדיניות השמירה על השטחים הפתוחים ועתודות הקרקע בעת תהליך ההתנתקות ומפיק ממנו מסקנות משמעותיות
 
בניית אתרים