מכון דשא מכון דשא - דמותה של ארץ

מישורי הלס צפון הנגב

רקע

 

בצפון הנגב מתבצע מאמץ תכנוני יוצא דופן בהיקפו, שהשפעתו על עיצוב פני השטח עתידה להיות מכרעת. תהליך זה מתבצע באזור שאינו מוכר היטב מבחינת ערכי הטבע, הנוף ומורשת האדם שיש בו. לכן חשוב היה להעמיד בפני צוותי המתכננים מסמך שיציג ערכים אלה בצורה נוחה לעבודה, כך שיוכלו לבטא גם פן זה בתהליך התכנון ובתוצריו.

הסקר שלפניכם מכסה "שטחי חיפוש" שבהם מתמקד התכנון במזרח הנגב, בצד שטחי הלס שנמצאים בהם ערכי טבע חשובים ונדירים. שטחים אלה נמצאים כבר עתה תחת לחצי פיתוח נרחבים מכיוונים שונים: הקמת יישובים מסוגים שונים, הרחבתם ופיתוחם, הרחבת הפעילות הצבאית, הכשרות קרקע לצרכי חקלאות, ייעור ושימושים אחרים, מרעה כבד, ועוד.  הסקר נועד לסייע בהכוונת תכנונם וניהולם של שטחי הלס המעטים שנותרו פתוחים.

לצורך ביצוע הסקר התקבל סיוע ממספר רב של גופים וארגונים. מרבית המימון בא מקרן שטחים פתוחים, בסיועו של המשרד להגנת הסביבה. תקציבים משלימים הגיעו מרשות הטבע והגנים והחברה להגנת הטבע. תמיכה בהטמעת ראשונית של הסקר וקשר עם מתכננים התקבלה גם מהרשות ליישוב הבדואים בנגב. מידע רב ערך התקבל גם מרשות העתיקות ומגורמים נוספים בשטח.

הסקר בוצע בצוות רב תחומי רחב שכלל בנוסף לעובדי מכון דש"א גם מומחים בעלי ידע ייחודי מאוניברסיטת תל אביב (פרוקי רגליים), מאוניברסיטת באר שבע (מכרסמים) ומהאוניברסיטה העברית (זוחלים).

שכבות המידע שנאספו, הניתוחים האקולוגיים והנופיים של הסקר ומפות הערכיות שמסכמות אותו, יוכלו לסייע בתכנון בבחינת חלופות תכנון וגיבוש שממזערות את הפגיעה בסביבה. העבודה עם בסיס נתונים והערכות משותף לארגוני הסביבה נועדה לתרום לשיח תכנוני פורה ויעיל בתחומים אלה, שיאפשר גם התייחסות רחבה לכל אזור צפון הנגב, מעבר למתחמי התכנון שהוגדרו לקבוצות המתכננים השונות על ידי הרשות לפיתוח והתיישבות הבדואים בנגב.

 

הדפסשלח לחבר
 
בניית אתרים